Select Page

La regidoria d’esports, encapçalada per Pere Barber, ha anunciat que han acabat els treballs de manteniment i millora de la zona de l’Skatepark situat al poliesportiu municipal.

Com explicava el regidor “la zona necessitava urgentment una actuació per tornar-la al seu estat inicial”, a més de reparar diverses plataformes que havien sigut víctimes d’actes de vandalisme també s’ha repintat tota la zona i s’han reparat alguns desperfectes que hi havia sobre el ciment. Segons Pere Barber “en esta reparació no sols s’han reparat desperfectes de les plataformes sinó que també s’ha actuat sobre la superfície de ciment que després de quatre anys començava a partir desperfectes. A més, s’ha repintat tot l’espai per a que lluïsca com el primer dia”.

A més, Pere Barber ha volgut explicar el retràs que s’ha patit en la reparació d’una de les plataformes, “la plataforma més gran ha estat uns mesos tancada degut a un acte de vandalisme que va patir i que va perforar una de les pendents, cosa que va provocar el tancament de la plataforma uns mesos”, el regidor afegia que “al tractar-se d’un acte de vandalisme es va haver de recórrer a l’asseguradora per a que es fera càrrec dels desperfectes, cosa que va provocar que es retrasara la reparació més de l’esperat”.

Pin It on Pinterest