Select Page

Amb els vots a favor dels grups que conformen l’equip de govern, Compromís, PSPV i Altea amb Trellat, l’abstenció de CIPAL i els vots en contra de Partit Popular, el Plenari de l’Ajuntament d’Altea aprovà ahir definitivament el Compte General de 2016.

El Compte General és l’instrument establert per complir amb l’obligació que tenen les Entitats Locals d’informar, justificar i responsabilitzar-se de la situació patrimonial i de l’activitat econòmica realitzada en l’exercici. El que es desprén de les dades i dels indicadors reflectits en aquest Compte General de 2016, és una millora progressiva de la situació econòmica i financera de l’Ajuntament.

Per al Regidor d’Hisenda, Pere Lloret, “hi ha hagut una evolució molt més positiva, que la que inicialment teníem prevista a l’inici de la legislatura”. Entre altres detalls, Lloret va destacar, “el descens de 30 punts en l’endeutament i que s’ha passat del 86,40% de ràtio de 2014 al 56,55% a la tancada de 2016, i pot ser la progressió serà previsiblement més accentuada en finalitzar 2017”.

Pere Lloret va voler destacar que amb, “la bona notícia de la resolució judicial favorable de la sentència, pel desafortunat PAI del Riu, fa que s’afronte un futur molt més obert, amb més opcions. És cert que l’actual context normatiu sobre tot les restriccions imposades per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, hi ha produït el seu efecte en la reducció del deute, però no és menys cert que, malgrat qui li puga pesar, la part que ens toca de gestió coherent i responsable estem fent-la com cal”, finalitzava el Regidor d’Hisenda.

Durant la sessió plenària també es va donar conter de la renúncia de l’acta de regidora de l’edil popular Marga Riera, qué a petició personal, tornarà a incorporar-se al departament de comunicació de l’Ajuntament d’Altea, que va ocupar durant nou anys i que va deixar de costat després d’aconseguir la seua acta de regidora. L’Alcalde d’Altea Jaume Llinares va voler agrair la seua dedicació en la política municipal durant els sis últims anys, i tant el primer edil com la resta de la corporació, li van desitjar la millor de les sorts en la seua nova etapa.

Pin It on Pinterest