Select Page

L’Ajuntament d’Altea, a través de la Regidoria de Comerç, ha posat en marxa un Pla de Dinamització Comercial amb l’objectiu que permeta a l’Ajuntament disposar d’un full de ruta que servisca d’eina per donar suport a la reactivació i dinamització del comerç local, de manera que s’incremente el nivell de competitivitat dels comerços i el seu posicionament en el mercat.

La Regidora de Comerç, Anna Alvado explicava que ‘’amb aquest PLAC pretenem aconseguir els següents objectius: construir ciutats, territoris i organitzacions eficaces i eficients, reduir costos i consums, innovar i créixer, administrar recursos i noves fonts de finançament i, el més important, aprofitar el talent local i la tecnologia’’.

Aquest pla pretén construir un model de ciutat capaç d’identificar respostes eficaces als actuals reptes i aconseguir la societat intel·ligent, sostenible i integradora prevista en l’Estratègia Europa 2020, establint polítiques eficaces que permeten construir les condicions propícies per a un tipus de creixement més intel·ligent, sostenible i integrador que utilitze eficaçment els recursos per a la promoció d’una economia verda i més competitiva, i que complisca amb l’objectiu de transformar l’activitat cap a una economia baixa en carboni que limite les emissions de GEI en tots els sectors.

Alvado informava que entre les importants fonts de riquesa i ocupació del municipi destaquen activitats l’hostaleria, restauració i comerç minorista, els quals conformen un teixit empresarial de més de 1.800 empreses (el 80% del registre d’empreses locals). Les activitats comercials actuen com un element vertebrador i dinamitzador de l’àrea urbana, que atenen les necessitats generades pels residents i turistes del municipi.

En l’última dècada, la ciutat d’Altea està patint un descens en el nombre de consumidors i de comerços minoristes degut principalment a: pèrdua de població, canvis d’hàbits dels residents, intensificació de la competència en municipis de l’entorn, manca de grans equipaments comercials i d’oci a Altea. Per això és necessària la definició d’un Pla de Dinamització Comercial que permeta a l’Ajuntament d’Altea disposar d’un full de ruta que servisca d’eina per donar suport a la reactivació i dinamització del comerç local, de manera que es done suport a l’increment del nivell de competitivitat dels comerços i el seu posicionament en el mercat.

Per desenvolupar aquest Pla es duran a terme diverses accions com enquestes a peu de carrer i sessions participatives obertes amb els veïns i veïnes d’Altea, turistes i comerciants. El dia 21 d’agost, a la vesprada, tindrà lloc la sessió de grup amb veïns i veïnes d’Altea a les 18.30 hores a la Casa de Cultura. Posteriorment, a les 20.30 hores se celebrarà la sessió amb els comerciants de la zona centre d’Altea. El dia 22 tindran lloc noves reunions de grup, en aquest cas amb els comerciants del nucli històric, a les 11 hores i amb veïns i veïnes a les 19 hores.

Anna Alvado ha animat tant als veïns i veïnes d’Altea, així com als comerciants del nostre poble a prendre part d’aquestes reunions de grup on serà molt important conèixer de primera mà l’opinió de tots els col·lectius implicats en el comerç del nostre poble per desenvolupar les pautes que determinaran el futur Pla d’Acció Comercial d’Altea.

Pin It on Pinterest