Select Page

 

Les parcel·les que tenen restringit l’ús del foc podran optar a aquesta subvenció.

El Pla Local de Cremes i la seua Ordenança reguladora publicada en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant el 6 de setembre de 2013, estableix l’ús del foc en el municipi d’Altea.

A efectes de regulació es distingeixen dues zones ben delimitades en el terme municipal:

Zona de baix risc que està constituïda pel terreny comprès entre la carreta al sud del desviament d’accés a l’AP-7 (carretera de Montemolar) i la carretera d’Altea la Vella – Callosa fins al límit del terme. Aquesta delimitació coincideix amb els polígons cadastrals del 5 al 12.

Zona d’alt risc. Zona compresa entre la línia nord abans esmentada fins als cims de la serra en el límit del terme municipal, que comprèn els polígons cadastrals de l’1 al 4.

L’ús del foc depèn de l’activitat agrícola que demana cada tipus de cultiu tot i que a la zona catalogada d’alt risc no s’autoritzen les cremes entre l’1 de juny i el 15 d’octubre i és per això que des de la Regidoria d’Agricultura es subvenciona el triturat d’aquestes restes vegetals.

La quantia a percebre serà de fins a 400 euros per hectàrea i s’hauran d’haver realitzat les tasques de triturat abans del 15 octubre de 2017, dia de finalització del lliurament de documentació a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament d’Altea per optar a la subvenció.

Segons Beatriu Nomdedeu: “La prevenció d’incendis forestals justifica les mesures que restringeixen l’ús del foc al municipi d’Altea, les agressions mediambientals dels incendis causen danys irreparables que afecten a la societat en general”.

Des de la regidoria de Medi Ambient Agricultura i Pesca es recorda la necessitat de disposar del permís de crema i de atenir-se a les normes que s’estableixen, igual que és obligatori informar-se del nivell de preemergència trucant al 112 o als altres telèfons que apareixen en el permís de crema.

Pin It on Pinterest