Select Page

L’Ajuntament d’Altea i la Fundació Horta Sud estan fent un treball d’anàlisi del teixit associatiu local, amb l’objectiu de detectar les seues necessitats i fer propostes de futur.

Visibilització de les associacions, formació i disminució de la burocràcia, són algunes de les propostes plantejades per a millorar el teixit associatiu local.

L’Ajuntament d’Altea, a través de la Regidoria de Participació Ciutadana, i la Fundació Horta Sud han desenvolupat al llarg dels últims mesos el Pla d’Enfortiment del Teixit Associatiu, una proposta d’anàlisi i d’intervenció local, amb l’objectiu de conèixer la situació, demandes i necessitats de les associacions del municipi per poder donar resposta i dissenyar les estratègies i processos per a l’enfortiment i les millores de les associacions d’Altea.

En el marc d’aquest pla, la Fundació Horta Sud ha impartit els cursos d’obligacions documentals i fiscals i ha organitzat una jornada amb les associacions locals. En aquesta jornada, les associacions, l’Ajuntament d’Altea i la Fundació Horta Sud han parlat sobre la situació actual i els reptes de futur, per tal de marcar les futures accions del Departament de Participació Ciutadana respecte a les necessitats i demandes del moviment associatiu.

Com ha explicat la regidora de l’àrea, Bea González, ‘’el Pla d’Enfortiment del teixit associatiu de la Fundació Horta Sud ha servit com a punt de trobada per al moviment associatiu local, per tal d’analitzar la seua situació, conèixer les seues necessitats i establir un xicotet pla de treball comú per a enfortir i visibilitzar la seua activitat i compromís amb la societat. D’aquest treball han eixit les línies de treball i propostes dirigides a l’Ajuntament i a les pròpies associacions, per a millorar la situació de l’associacionisme local’’.

‘’Per a la Regidoria de Participació Ciutadana aquestes propostes tenen a veure, sobretot, amb accions per a visibilitzar a les associacions, per a contribuir a la formació de les persones voluntàries del teixit associatiu i per a augmentar la simplificació de les qüestions burocràtiques’’, assenyalava González.

Pel que fa a les associacions, es plantegen realitzar campanyes conjuntes del moviment associatiu, i cercar fórmules per a apropar-se al moviment associatiu juvenil, i millorar la visibilitat de les associacions i la seua comunicació, aprofitant les xarxes socials: web, enllaços a webs amigues, grups privats de Facebook, etc.

Pin It on Pinterest