Select Page

L’Ajuntament d’Altea ha dissenyat un projecte de millora de les condicions de l’accessibilitat dels elements d’urbanització d’espais públics en molts carrers d’Altea, entre ells, està inclosa la zona del Passeig del Mediterrani on s’ubica la travessera Prado, perpendicular a la N-332. Com ha explicat el regidor d’Infraestructures, Roque Ferrer, ‘’en esta zona es va actuar en base a un projecte amb el vist i plau del tècnic municipal, on es va dissenyar un ample de vorera ajustat al mínim que permet la norma redactada pel propi Ministeri de Foment incloent l’eliminació de barreres arquitectòniques, per tal d’afavorir el trànsit als vianants i persones amb mobilitat reduïda’’. 

Posteriorment a la sol·licitud d’autorització de l’actuació que s’havia d’executar per l’Ajuntament d’Altea, des del Ministeri de Foment es va denegar l’autorització de l’obra dins del seu àmbit, és a dir, des de les façanes de les edificacions cap a la CN-332, al·legant que esta actuació influïa negativament en el trànsit rodat de llarg recorregut, i per este motiu no s’ha pogut finalitzar l’obra. ‘’Des del Ministeri de Foment li donen prioritat al trànsit de vehicles front al desplaçament de vianants i persones amb mobilitat reduïda, i la nostra postura és justament la contrària en este cas, perquè entenem que l’actuació de Travessera Prado sols aporta millores i cap inconvenient’’, argumentava Ferrer.

Actualment, des de l’Ajuntament d’Altea es treballa en un plantejament alternatiu per tal de donar una solució a la situació d’esta obra. La nova proposta es basa en el canvi de sentit del carrer (en lloc d’entrada de vehicles, com ho era fins ara, que siga d’eixida de vehicles); i ‘’mantindre la Travessera Sant Pere de baixada, com en l’actualitat, que és una proposta que es tenia prevista per millorar la seguretat del trànsit rodat en el futur i que davant d’esta situació ens toca accelerar”, indicava el regidor. 

Amb la intenció que estes obres finalitzen el més aviat possible, donat que són un important accés al Passeig del Mediterrani des de la N-332, l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares, ha avançat que des de l’Ajuntament s’informarà de l’evolució de la nova proposta i les novetats que puguen sorgir al respecte del nou projecte quan estiga finalitzat. 

Pin It on Pinterest