Select Page
  • El pròxim dia 9 d’abril finalitza el termini per a la sol·licitud d’ajudes publicades al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, (num 7976)

El sector agrari valencià està subjecte a una constant necessitat de modernització de les explotacions per tal de millorar la seua viabilitat i garantir la seua sostenibilitat. Aquesta modernització ha de produir-se mitjançant la introducció de millores tècniques que permeten augmentar la seua rendibilitat, optimitzar l’ús eficient dels recursos hídrics i energètics i incrementar la qualitat de la producció a més d’adaptar l’oferta a les tendències globals de consum.

La finalitat d’aquestes ajudes és la realització d’inversions en explotacions agràries de la Comunitat Valenciana que milloren el seu rendiment global i sostenibilitat gràcies a la implementació de plans de millora. En general, el percentatge d’ajuda serà del 35% de la inversió subvencionable inclosa en la sol·licitud d’ajuda. Aquest percentatge es pot incrementar sense que en cap cas es puga superar el 55%.

Per a més informació poden posar-se en contacte amb:

El personal tècnic de la Regidoria d’Agricultura d’Altea, trucant al telèfon 965 84 13 00 o a l’Oficina Comarcal d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua (OCAPA) de la Marina Baixa, situada a Callosa d’En Sarrià, Carrer del Fons, Telèfon: 966 87 06 60

Des de la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient agraïm totes les accions que contribuïsquen a millorar l’eficiència dels recursos naturals en les explotacions agràries per arribar a una economia més eficient.

Pin It on Pinterest