Select Page

El termini de presentació de sol·licituds, al centre docent on l’alumne estiga matriculat, és del 2 al 19 de juliol.

La regidoria d’Educació, dirigida per Xelo González, comunica a les famílies de la localitat que la Conselleria d’Educació ha publicat la convocatòria d’ajudes per al servei de menjador corresponents al curs 2024-25. El Termini de presentació de les sol·licituds romandrà obert fins al 19 de juliol i s’han de materialitzar al centre docent on l’alumne o alumna estiga matriculat.

Segons els detalls aportats per l’edil, la forma de presentació de la sol·licitud d’ajuda serà la següent:

L’alumnat que al curs 2023-2024 ja va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar, haurà de lliurar l’esborrany de beca descarregable a Web Familia. Si alguna circumstància ha canviat, se n’ha de lliurar documentació justificativa.

L’alumnat que al curs 2023-2024 NO va sol·licitar l’ajuda per al menjador escolar, la sol·licitud d’ajuda es realitzarà presentant sol·licitud nova i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix al centre on estarà matriculat l’alumnat durant el curs 2024-2025. Estes sol·licituds aniran acompanyades de fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport de les persones sol·licitants -pares, mares o tutors legals- i la documentació, detallada a la Resolució de 18 de juny de 2024, que siga necessària per acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i les dades sociofamiliars que es prenen en consideració per a la concessió o, si escau, la baremació de la sol·licitud. La documentació ha de ser original i una còpia que serà compulsada pel personal receptor.

Més informació a la secretària de cada centre docent i a la pàgina web de la Conselleria d’Educació, https://ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte

 

 

Com ha indicat l´edil Xelo González, també s´ha publicat la convocatòria d’ajudes individuals de transport escolar per al curs 2024-2025. Les famílies interessades presentaran la sol·licitud als centres docents en les mateixes dates, del 2 al 19 de juliol 2024.

Pin It on Pinterest