Select Page

Des de la regidoria d’Urbanisme, la seua responsable Imma Orozco, ha explicat que “el PATIVEL era una norma necessària per  assegurar un canvi en el model territorial. Un model antic i esgotat el qual no es regia per una estratègia de futur més enllà de la immediatesa del mercat immobiliari”. Després d’anys d’aplicació de polítiques territorials basades en l’especulació es feia imprescindible posar fre a la visió unilateral de què un terreny en primera línia només té valor si s’urbanitza i si es fa, a més, amb paràmetres que permeten el màxim aprofitament.

Tot i que en principi el PATIVEL pretenia protegir una major superfície, finalment els treballs de camp i la incapacitat del Consell d’afrontar possibles indemnitzacions per la lamentable situació econòmica heretada, han fet que la regulació en espais com Cap Blanc no haja sigut tan restrictiva com es va anunciar.

Per això, des de l’Ajuntament es veu amb bons ulls la proposta de que este tipus de sòls de primera línia tinguen una vocació majoritàriament hotelera de qualitat. És una porta que s’ha obert per a este sector que en un inici apareixia en la presentació del PATIVEL com a sòl a protegir a través de la seua desclassificació. “Des d’un primer moment, ha explicat la regidora, la nostra resposta va ser exigir a la Conselleria que Cap Blanc havia de tindre una eixida alternativa que assegurara l’obtenció de la franja de 200 metres”.

Més enllà, el fet que si es destina el 51% d’este sòl a l’activitat hotelera no compute en els paràmetres globals de creixement, contribueix a què l’excés de sòl residencial proposat en el Pla General Estructural no siga determinant, una qüestió clau que havíem demanat a Conselleria. “Si ens plantejàrem un altre tipus d’ús en este sòl, com proposa el PP, estaríem condemnant altres creixements naturals del nostre poble perquè el planejament és un trencaclosques complicat on una peça depèn de l’altra. La proposta del PP implica sacrificar altres sectors, estaria bé que digueren quin sector volen desclassificar, potser el Pontet o Carbonera?. A més, Altea té una oferta hotelera reduïda i el fet d’assegurar-ne la qualitat a través d’esta exigència aportarà un valor afegit a la nostra economia”.

Pel que fa a la zona del riu Algar protegida, el PATIVEL permet el manteniment i creació de dotacions. “L’actual equip de govern està treballant molt seriosament la connexió entre Altea la Vella i el nucli d’Altea perquè considerem que és essencial, no només des del punt de vista social sinó també econòmic, i per això ja tenim una proposta de connexió del Camí Fondo que hem treballat durant mesos amb Conselleria. Tant és així, que en la legislatura anterior ja vam presentar una proposta de connexió del Camí Fondo i el de La Pila a l’equip de govern PP-Cipal. Sorprèn que ara el PP, que ni  va acceptar ni va introduir ni una sola proposta en este sentit, aposte per un vial entre el corredor verd i la N-332 . A més, diuen que s’hauria de finançar amb un desenvolupament urbanístic que ells mateixos van vetar en el Pla General que van portar a exposició pública i que, més enllà, com explicàvem, s’emmarca en una proposta excedida en quant a paràmetres de creixement.

Pel que fa a les al·legacions que ha presentat l’Ajuntament d’Altea, van encaminades a clarificar certes qüestions del text importants per al nostre municipi per evitar interpretacions posteriors, com per exemple que en certes parts de la norma on es parla dels usos hotelers s’especifique clarament que es tracta d’hotels i aparthotels de qualitat. 

D’altra banda, també s’ha demanat la inclusió del Barranc dels Arcs com a corredor ecològic, donat el seu valor com a connector entre Cap Blanc i l’espai interior d’horta. Des de la regidoria d’Infraestructures i Platges també s’ha introduït una al·legació pel que fa a l’ocupació permesa, ja que la majoria de les nostres platges tenen una amplària inferior als 25 metres que dificulta la gestió dels serveis turístics que s’oferten.

En definitiva, conclou Imma Orozco, “les nostres al·legacions han anat encaminades a millorar el document per tal que es complisquen els objectius del pla d’acabar amb el model de depredació que ha imperat durant 20 anys i preservar el nostre litoral per abordar un nou model econòmic molt més respectuós i sostenible”.

Pin It on Pinterest