Select Page
  • Convocatòria
    d’ajudes per a material infantil curs 2016-2017

La regidoria d’Educació ha anunciat que fins el dia 7 de novembre, inclusivament, està obert el termini de presentació de sol•licituds de la convocatòria d’ajudes per a material escolar dels alumnes d’educació infantil del curs 2016 i 2017.

Els beneficiaris, com ha informat la regidora d’Educació, Vicenta Pérez, seran les famílies empadronades a Altea, amb fills i/o filles que cursen estudis d’educació infantil en centres escolars públics de la localitat. A més, enguany s’ha ampliat el criteri de renda per a que més famílies puguen beneficiar-se.

L’import total de la convocatòria és de 13.595 euros i l’objectiu de mateixa és subvencionar la despesa realitzada per les famílies alteanes en el cost del material escolar socialitzat designat per cada centre escolar i que s’abona a través de les AMPAS i en l’adquisició dels quadernets dels alumnes matriculats en Educació Infantil en centres públics escolars situats en la localitat durant el curs 2016-2017.

La sol•licitud s’ha d’ajustar al model designat per la convocatòria i estarà disponible durant el termini de presentació a la pàgina web de l’Ajuntament www.altea.es i a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

L’extracte complet de la convocatòria es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index i altea.es

  • Convocatòria d’ajudes per assistència a guarderia en part del curs 2015-2016

Per altra banda, la regidoria d’Educació també ha informat sobre la convocatòria d’ajudes per l’assistència de xiquets i xiquetes menors de 3 anys a guardaries en part del curs 2015-2016. El termini de presentació de sol•licituds ja està obert i finalitza el pròxim 3 de novembre.

Les beneficiàries, ha assenyalat Vicenta Pérez, seran les famílies empadronades en Altea, amb fills i filles menors de 3 anys al seu càrrec durant 2015-2016. L’import de la convocatòria ascendeix a 8.000 euros.

El text complet de la convocatòria es pot consultar en la Base de Dades Nacional de Subvencions: http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index   així com al web municipal: altea.es

Pin It on Pinterest