Select Page

La regidora d’Educació, Vicenta Pérez, anuncia que a partir de demà ja es poden sol·licitar les ajudes per a l’assistència de xiquets i xiquetes menors de 3 anys a guarderies d’Altea durant el curs 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds, en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, serà des del 7 al 28 d’octubre 2021, tots dos inclosos, o telemàticament a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea https://altea.sedelectronica.es

Com ha indicat Pérez, “l’objecte de la present convocatòria és el d’ajudar a sufragar les despeses de famílies empadronades a Altea per l’assistència dels seus fills i filles menors de 3 anys a una escoleta del municipi, fins al mes de setembre de l’any en el qual s’incorporen al cicle d’educació infantil de 3 anys”.

Les subvencions seran aplicables per l’assistència a la guardería durant els mesos d’octubre, novembre i desembre de 2020 i des de l’1 de gener al 30 de setembre de 2021. L’import de l’ajuda es calcularà tenint en compte el nombre de mesos complets en els que concorren els requisits necessaris.

Les bases de la convocatòria, sol·licitud i documentació relativa a l’ajuda es podrán  consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament, com a tràmit destacat.

Segons les dades aportades per l’edil, Educació destina a estes ajudes 8.000€ del pressupost municipal i les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva.

L’assignació és de 50€ al mes per fill o filla menor de 3 anys si la Renda Familiar, entesa esta com la suma de les rendes obtingudes per tots els membres majors d’edat que componguen la unitat familiar, dividida entre tots els seus components és inferior o igual al 100% de l’IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de dos membres; inferior o igual al 80% de l’IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de tres membres; inferior o igual al 70% de l’IPREM anual de 14 pagues, per a famílies de quatre o més membres, sent l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples, IPREM anual 2021, de 7.908,60 €.

Finalment, la responsable municipal d’Educació anima les famílies alteanes que complisquen amb els requisits de la convocatòria a sol·licitar estes ajudes.

Pin It on Pinterest