Select Page

La regidoria de Cicle Hídric, encapçalada per Roque Ferrer, ha presentat un estudi sobre la situació hídrica d’Altea que es troba en període de sequera des de 2014. Com ha assenyalat el regidor de l’àrea, ‘’una de les conseqüències de la sequera és la creació i plantejament de noves ferramentes i infraestructures, per a minimitzar els gastos o despeses d’aigua, i en eixa línea estem treballant des de la regidoria’’.
‘’Estem vivint l’any amb menys pluviometria dels últims 50 anys. Enguany és el tercer any de sequera i és el de major duresa per l’esgotament dels recursos hídrics sobre tot propis, és a dir, subterranis ’’, afirmava el regidor. Roque Ferrer ha explicat l’històric dels 50 anys que s’ha elaborat per a l’estudi de la situació hídrica d’Altea, ‘’on veiem que es repeteix un patró similar que és 10 anys de pluviometria normal i 2 períodes de sequera severa consecutius seccionats per un any de pluviometria generosa’’. L’estudi indica que l’evolució dels recursos subterranis han seguit una progressió molt semblant a la de 2015, a pesar de la menor pluviometria, açò ha sigut degut a la decisió de reservar estos recursos propis durant l’hivern.
Roque Ferrer ha fet menció també a les dificultats de l’estiu 2016, ‘’la incertesa de la conducció Rabasa-Fenollar-Amadori, la qual servirà per a abastir a l’Alfàs i a part d’Altea; el probable augment de l’abastiment; l’esgotament de les fonts naturals, és a dir, els pous; i sobre el sector agrícola, indicar que és el més perjudicat perquè els regants utilitzen les aigües residuals,  tractades per potenciar la seua qualitat i poder ser reutilitzades i estes depenen, mentre no ploga, del consum d’aigua potable de la població. Amb l’avantatge que enguany s’han desinfectat per a reduir a paràmetres d’E.coli acceptats pel R.D. 140/2003 on s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de consum humà’’.
L’estudi també fa una comparativa dels consums 2015-2016 entre poblacions de la Marina Baixa, i reflexa que Altea és l’únic municipi de la comarca, amb connexió a l’abastiment del Consorci, que ha reduït el seu consum en l’any 2016 respecte al 2015, tot i haver incrementat la seua afluència turística. En aquest sentit Roque Ferrer ha fet un balanç molt positiu del treball realitzat des de la regidoria de Cicle Hídric. ‘’És un resultat fruit, fonamentalment, de la tasca de la regidoria de Cicle Hídric, cal recordar al respecte l’aprovació d’una ordenança reguladora de mesures excepcionals aplicables a l’abastiment d’aigua en cas de sequera; hem fixat, mitjançant decret, un límit de consum en l’àmbit de la distribució i gestió d’APOBERSA i des de la passada primavera estem difonent una campanya de conscienciació i ús responsable de l’aigua en col·laboració amb la regidoria de Comunicació’’.
L’estudi conclou amb una doble vessant respecte a la previsió de futur de l’abastiment d’aigua. D’una banda, tracta un possible escenari pessimista on, si no plou d’ací al pròxim estiu, l’aigua del Consorci està garantida fins a finals 2016, amb el pressupost vigent i en la tardor s’hauria de sol·licitar una aportació externa de 5 Hm3 d’aigua per a iniciar l’any 2017  i arribar al pròxim estiu. D’altra banda, l’escenari optimista suposaria que si plou abans d’acabar l’any, amb les previsions vigents, està garantit l’abastiment.

Pin It on Pinterest