Select Page

L’acalde d’Altea, Jaume Llinares, en representació de l’Ajuntament, ha signat un conveni de col·laboració amb la Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, encapçalada per Mònica Oltra, per a la gestió de les prestacions individualitzades d’acolliment familiar de menors en família extensa, en qualitat d’entitat col·laboradora.
Verónica López, regidora de Benestar Social, Igualtat i Sanitat ha informat que l’objecte del conveni ‘’és establir els termes i condicions en què es realitza la col·laboració entre Generalitat i Ajuntament en la gestió, distribució i entrega de les prestacions econòmiques individualitzades per a despeses de manutenció per acolliment familiar de menors en família extensa’’. Així mateix, la regidora ha posat l’accent en el fet que ‘’la signatura d’este conveni suposarà guanyar agilitat en els pagaments de les prestacions i, per tant, en els pagaments a les famílies’’.
En aquest sentit l’Ajuntament d’Altea tindrà la consideració d’entitat col·laboradora de la Generalitat per a l’entrega, a les persones beneficiàries, de fons públics en concepte de prestació econòmica individualitzada per a despeses de manutenció per acolliment familiar de menors en família extensa, quan els acolliments familiars complisquen les condicions legals.
‘’Com a entitat col·laboradora, des de l’Ajuntament d’Altea, s’entregarà a les persones beneficiàries els fons rebuts, a més es realitzarà una comprovació de l’efectiva realització de l’acolliment familiar objecte de la prestació i el compliment de les obligacions derivades i també és obligació de l’entitat col·laboradora justificar davant Conselleria l’aplicació dels fons rebuts d’acord amb el previst en el conveni’’, explicava López. Per la seua banda, la Generalitat transferirà anualment a l’Ajuntament d’Altea els fons necessaris per a atendre el cost directe del total de les prestacions que es gestionen des del consistori alteà.
La responsable de Benestar Social, Verónica López, ha destacat la importància de la signatura d’aquest conveni, que atorga a l’Ajuntament d’Altea la gestió de les prestacions econòmiques individualitzades per a despeses de manutenció per acolliment familiar, ‘’una mesura molt important de la protecció de la infància en situació de risc o desemparament’’.

Pin It on Pinterest