Select Page
  • Roque
    Ferrer informa que este espai s’ha completat amb més contenidors

Roque Ferrer, edil d’Escena Urbana, ha informat de la nova ubicació dels contenidors de fem i reciclatge en el carrer Consell en la zona de Garganes.

Es tracta d’una solera en la que s’ha instal•lat una bateria completa de contenidors, on sols hi havia un contenidor per al vidre, deixant així lliure el pas en la vorera que abans ocupava i dificultava el poder transitar per ella.

Ferrer avançava que és de màxima necessitat que les voreres queden lliures d’obstacles i amb açò es dóna el primer pas per a solucionar un dels problemes que causen tant en voreres com en la mateixa calçada, moltes vegades, els contenidors.

‘’A més a més, amb esta actuació ampliem les opcions de la ciutadania de reciclar els residus que generem en la pròpia activitat diària’’, afegia el regidor.

Pin It on Pinterest