Select Page

Des de la regidoria d’Hisenda s’informa que l’any passat la Gerència Territorial del Cadastre va realitzar d’ofici un procés de revisió dels immobles als municipis de tot l’estat espanyol. La finalitat d’aquesta intervenció era regularitzar les possibles discrepàncies entre la descripció cadastral dels immobles i la seua realitat física, amb l’ajust del valor cadastral a les circumstàncies actuals.

Al setembre de 2015 la Gerència notificava als propietaris dels immobles afectats els detalls de la situació anterior i posterior a la tramitació de l’esmentat procediment. Esta regularització cadastral implica la possible liquidació de l’IBI de tots els anys no prescrits (els últims 4) per la diferència entre el que s’ha pagat efectivament i el que s’hauria d’haver pagat. El rebut del 2016 s’emetrà amb els nous valors. Esta regularització no afecta en cap cas a la resta dels immobles del mateix titular que tributen correctament.

Els detalls de la regularització en cada cas particular es poden consultar en:

Ajuntament d’Altea (1ª planta).
Oficines de Suma Gestió Tributària.
En la Seu Electrònica del Cadastre (www.sedecatastro.gob.es), amb el codi segur de verificació (CSV) que consta en la notificació rebuda al mes de Setembre 2015.

Pin It on Pinterest