Select Page
  • Les factures sense consignació pressupostària de
    l’anterior equip de govern provoquen l’incompliment del període mitjà de
    pagament

En l’últim plenari, celebrat el passat 5 de maig, es va donar compte al plenari de la liquidació del pressupost de 2015, el primer gestionat parcialment pel nou equip de govern alteà.

Com ha informat el regidor d’Hisenda, Pere Lloret, el pressupost es tanca amb un resultat positiu de 3.312.552,66 € i un romanent de tresoreria, també positiu, de 1.739.415,34€. Pel que fa al deute, el ràtio d’endeutament (la relació entre el deute i els ingressos), s’ha reduït des del 86,40% al 69,1%.

Aquest resultat positiu, a més de la conseqüència d’un entorn legal dissenyat per a crear superàvit i pagar deute, és també el reflex d’una gestió responsable basada en el treball i el rigor en la despesa.

Lloret ha explicat que ‘’els pressupostos de 2015, que van ser elaborats per l’anterior equip de govern, no sols estaven pràcticament consumits quan es va produir el canvi de govern, sinó que, a més a més, no contemplaven el pagament de diverses factures corresponents a la seua pròpia gestió. Així, factures como ara una de 242.000 €, corresponent a la revisió de preus de 2011 i 2012 de FCC, no tenien consignació pressupostària al 2015. Estes factures “en els calaixos”, han tingut que ser pagades a càrrec del pressupost del 2016, la qual cosa ha fet que el període mitjà de pagament als proveïdors haja superat en 2,57 dies l’objectiu de pagar totes les factures en un màxim de 30 dies’’.

Addicionalment, la frenètica activitat d’obres i inauguracions d’última hora prèvies a les eleccions, ‘’que haurien desaparèixer per sempre de una cultura democràtica madura’’, com ha assenyalat el regidor d’Hisenda, va fer disparar les despeses d’inversió un 28,54%, fent ús d’avals medi ambientals. Aquest increment de les despeses ha fet que s’haja incomplit la “Regla de Gasto”, per la qual cosa es s’haurà d’elaborar un Pla Econòmic Financer, tal com està establert per llei.

La situació financera de l’Ajuntament continua sent crítica degut al elevat deute heretat i les sentències judicials pendents d’execució

Tot i el resultat positiu de la liquidació del pressupost de 2015, tot i que els mecanismes per a reduir el deute produeixen el seu efecte, la situació financera de l’Ajuntament continua sent crítica.

‘’I és crítica, assenyalava Lloret, no tant perquè el deute continua en magnituds elevades (el 2015 tanca amb 17 milions de deute bancari i 5,1 milions de deute als proveïdors), ni perquè la carència dels préstecs del pla de pagament als  proveïdors acabe en el 2016 (respecte a l’any passat, pagarem 1,6 milions d’euros més en rebuts de préstecs). És crítica per l’amenaça que suposen els ja coneguts “passius contingents”.

Els passius contingents a 31/12/2015 (sentencies judicials i reclamacions arrastrades de legislatures anteriors, com ara la de Ballester pel PAI “Puentes del Algar”) superen els 16 milions d’euros, que hauran de pagar-se quan les sentències judicials siguen fermes. El deute es tornarà a disparar per sobre de l’110% permès i, a més, hi haurà que generar els recursos necessaris per amortitzar-ho. Segons Pere Lloret, ‘’les restriccions per a finançar projectes suposaran un repte constant amb el que tindrem que conviure almenys durant el pròxim decenni’’.

‘’Un dels principals problemes que caldrà resoldre serà com atenuar l’impacte que ens ha portat tot este despropòsit de gestió, passada en forma de sentències judicials i minimitzar els seus efectes sobre la consecució dels projectes que es volen portar a terme. L’actual equip de govern afrontarà el repte anteposant la responsabilitat i serietat al populisme i descontrol que ens ha abocat a esta situació’’, concloïa Lloret.

Pin It on Pinterest