Select Page

Passat dimecres, 30 de març, Beatriu Nomdedeu, regidora de Medi Ambient, Agricultura, Pesca i Horts Urbans va reunir, per tercera volta, el Consell de Medi Ambient, que es convoca de manera ordinària l’últim dimecres de tots els mesos imparells a les 9 hores en la sala Navarro Ramón de la Casa de Cultura.

Al consell es va aprovar l’acta de la reunió  anterior, que va tindre lloc el 16 de gener de 2016, i es va posar data per  a la propera reunió en convocatòria extraordinària, per a tractar el tema del Parc Natural de la Serra Gelada, i que tindrà lloc el proper 27 d’abril de 2016. La convocatòria ordinària del pròxim consell serà el 25 de maig.

El tercer punt de l’ordre del dia va tractar sobre l’antropització dels espais naturals. Beatriu Nomdedeu posava sobre la taula el problema que suposa l’apropiació dels espais naturals com ara la de l’àrea recreativa de la serra de Bèrnia que està a un lloc de molt difícil accés i, per tant ,de difícil manteniment. En dates com aquestes en les quals tothom ix al camp i la muntanya a menjar-se la mona, estes zones s’omplin de fem i cal establir els mecanismes perquè estes activitats es desenvolupen de manera més sostenible i amb menys impacte en el medi.

Com a últim tema dins de l’ordre del dia, Francisco Jorro va presentar el Pla de Gestió Ambiental de la desembocadura del Riu Algar, que fa una calendarització i pressuposta les accions que cal dur a terme per al manteniment de l’espai natural i que inclou entre altres,  el control de les espècies invasores, la neteja i condicionament dels camins i la plantació de noves espècies de ribera que contribuïsquen a mantenir la qualitat de l’espai.

Pin It on Pinterest