Select Page

La regidora de Medi Ambient, Agricultura i Horts Urbans, ha donat informació sobre tots aquells temes que varen quedar pendents a l’anterior Consell. Entre altres coses, s’ha notificat la neteja del Forat de Bèrnia, les consultes realitzades sobre l’única microreserva de flora catalogada en el terme municipal d’Altea i sobre el projecte que s’està redactant per a la gestió i manteniment del Riu Algar per part del gabinet d’enginyeria ambiental GEA. En general, s’ha manifestat la preocupació per l’educació ambiental, el canvi climàtic i el manteniment del Riu.

S’ha parlat dels pressupostos i de les activitats mediambientals per programar durant tot l’any, i així s’ha acordat que el pròxim esdeveniment tindrà lloc el diumenge 7 de febrer de 2016 per a commemorar el dia de l’Arbre i el dia dels Humerals.

A la reunió, celebrada ahir, van eixir temes com ara el de la recuperació dels fruitals tradicionals com ara el gínjol, el magraner, la nespra, el codony, etc; la possibilitat d’enfortir la presència de ruscs d’abelles al nostre municipi; les activitats ambientals que Creu Roja, la Diputació o el Parc Natural de la Serra Gelada organitzen per als col•legis; les pràctiques poc sostenibles respecte a la generació de residus; propostes de conscienciació com les visites a la depuradora, regals ambientals com els filtres d’aigua, activitats per a l’educació en el consum responsable i possibles acords amb les universitats per obtenir més informació del nostre patrimoni natural com ara el referent als invertebrats i/o als insectes.

L’últim punt de l’ordre del dia, al que s’ha arribat quasi sense temps, era el debat sobre el futur funcionament del Consell, pel que fa a les plataformes necessàries tant per a la divulgació com per al treball del grup. S’han llançat unes quantes propostes i s’ha quedat en que es tractaria en profunditat al pròxim Consell.

Al primer Consell que Beatriu Nomdedeu va convocar en data 26 de novembre de 2015, s’acordà que les reunions es farien l’últim dimecres de cada mes imparell. Així doncs, el proper Consell es reunirà el dimecres, 23 de març, a les 9:00 hores, en la segona planta de la Casa de Cultura. Totes aquelles persones que estiguen interessades en temes mediambientals estan convidades a assistir.

Pin It on Pinterest