Select Page
  • La sequera dels últims mesos havia abocat, previsiblement, als corts en
    el subministrament d’aigua. L’obra escomesa aquestes setmanes,
    normalitza la situació mancant les tan desitjades pluges tardorenques.

El passat 10 de juliol l’empresa gestora del servei de distribució de
l’aigua en la Urbanització el Aramo, Apobersa, va comunicar al
consistori alteano la impossibilitat de poder garantir el
subministrament d’aigua en un breu termini. L’increment en el consum en
un 15%, respecte a l’any anterior, ha sigut originat per l’ús exagerat
per la comunitats de propietaris, i en menor mesura per particulars. El
consum d’aigua potable per al reg de jardins i ompliment de piscines ha
sigut el detonant final, segons la informació facilitada per l’empresa
gestora del servei.

Les mesures que es van prendre va ser la
prohibició de l’ús d’aigua potable per a l’ús no personal, i escometre
per urgència les obres que han consistit a unir un diposite gestionat
per la UTE Tyosa-Aigües de València amb el diposite gestionat per Apobersa, separats per tan sol 700 metres, i instal·lant un sistema de
bombament per a la impulsió d’aigua. Mitjançant el bombament d’aigua.

Segons l’edil de Cicle Hídric de l’Ajuntament d’Altea, Pedro Barber,
una vegada finalitzada l’obra, “des del passat 14 d’agost s’estan
subministrant uns 800 metres cúbics diaris, i amb açò hem evitat els
corts de subministrament que semblaven inevitables. Al mateix temps
també s’ha evitat l’alt grau de salinitat en el diposite al que ara
estem subministrant l’aigua. Amb la mescla de l’aigua hem aconseguit
baixar els clorurs, i en poc temps esperem retirar el bàndol municipal
perquè l’aigua puga ser consumida per tota la població, una vegada que
s’augmente el consum i vaja subministrant-se més metres cúbics a est
diposite”, va destacar Barber.

Les obres han tingut un cost de
190.000 euros, i formen part de la plica de millores d’inversió que
Aigües d´Altea ha de realitzar en la localitat, com a empresa
concessionària del servei de manteniment d’aigua potable i clavegueram
d’Altea. A més l’empresa concessionària del diposite, Apobersa, pagarà
el cost diari del subministrament amb l’aigua del consorci i l’impuls de
la mateixa al diposite.

Pedro Barber va aprofitar per a dir que la
prohibició de la utilització de l’aigua potable per a un altre ús que no
siga el personal i necessari, desapareixerà quan millore la situació i
lleguen les esperades pluges. Segons Barber, “la població ha d’entendre
que els cabals que disposa l’Ajuntament estan calculats en base del
proveint de la localitat, que en el cas d’Altea són de 200 litres per
habitant i dia, quan els nivells d’aigua són acceptables dóna per al
reg de jardins, manteniment de piscines, però ara mateix no era possible
i el prioritari era garantir el proveïment de la població”, va
concloure l’edil de cicle h

Pin It on Pinterest