Select Page

L’alcalde, Diego Zaragozí, emet un bàndol d’urgència.

Segons ha explicat la regidora d’Infraestructures i Cicle Hídric, Aurora Serrat, “amb motiu de la sequera que patim estos darrers mesos i l’augment del consum de l’aigua a l’estiu, cal prendre mesures excepcionals i preventives per mantenir el volum dels pous de la Serra que afecten la Mallà, el Mascarat, l’Alhama Candela i la Serra d’Altea II. Per això es prohibeix l’us de l’aigua de la xarxa domicialiària en estes zones per a diferents pràctiques.

Estes práctiques per als quals queda prohibit l’ús d’aigua de la xarxa d’abastament domiciliari a les zones esmentades són el reg de jardins, horts, terrasses, zones verdes i esportives, de caràcter privat o públic; omplert de piscines, estanys i fonts, privades o públiques i neteja i baldeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat.

Com a regidora de Cicle Hídric, Serrat fa una crida a la responsabilitat i incita la població a complir les mesures dictades.

BÀN D’URGÈNCIA

DIEGO ZARAGOZÍ LLORENS, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ALTEA FAIG SABER

Que en data 3 de juliol de 2024, amb motiu de l’excepcional situació de sequera, s’ha emès Resolució de l’Alcaldia per a l’aplicació de l’Ordenança Municipal Reguladora de intervingudes excepcionals aplicables a l’abastament d’aigua en cas de sequera, en els àmbits de la Malla (Altea Hills), Mascarat, Alhama Candela i Serra Altea II, per la qual cosa es prohibeix utilitzar l’aigua de la xarxa d’abastament domiciliària per als usos següents:

  • Reg de jardins, horts, terrasses, zones verdes i esportives, de caràcter privat o públic.
  • Ompliment de piscines, estanys i fonts, privades o públiques.
  • Neteja i baldeig de vials, carrers, sendes i voreres, de caràcter públic o privat, sense perjudici de la necessitat del manteniment de les condicions higièniques i sanitàries apropiades.

 

Pin It on Pinterest