Select Page

 L’Ajuntament d’Altea, el Parc Natural de la Serra Gelada i el Centre de
Bussege Greenwichdiving, han organitzat un calendari d’eixides guiades
des de quatre platges d’Altea, que posen en valor i donen a conèixer la
riquesa i biodiversitat del fons marí a través de la pràctica del snorkel. Aquestes rutes guiades. consistents en un passeig per la
superfície del mar, proveïts d’aletes, ulleres i tub de respiració,
estan indicades per a qualsevol edat i condició física i són un
complement cultural i ambiental a tota estada turística o per a
qualsevol amant de la naturalesa.

Designada la Serra Gelada i
el seu entorn litoral com a ‘Parc del mes de la Comunitat Valenciana’ al
juny de 2013, aquesta activitat constitueix una de les quals s’han
programat per a donar a conèixer al públic els valors que tanca aquest
espai natural protegit, en el qual més d’un vuitanta per cent de la seua
superfície es troba sota les aigües. La badia d’Altea representa una
gran part d’aquesta àrea marina i resulta idònia per a acostar a la gent
els tresors que amaga; en els seus fons es troba la gran barrera de
Posidònia oceànica i espècies endèmiques com les nacres, mol·luscs de
grandària propera al metre de longitud. El fet de romandre sota la
superfície, oculta a la vista la gran riquesa d’aquests fons, motiu pel
qual des de l’Ajuntament d’Altea s’ha promogut aquesta activitat que
acosta al ciutadà i al turista a un dels principals valors ambientals
del nostre territori.

En opinió del Regidor de Medi ambient,
Miguel Ángel Capella, el snorkel és una activitat física lleugera que
és perfectament compatible amb qualsevol condició física i edat i
sobretot, acosta al practicant al coneixement del fons marí i de la seua
importància, és una manera molt efectiva de fer visible tot el
patrimoni biològic de les nostres costa més propera, únic per la seua
diversitat en la nostra comarca”.

Dates:

-Ruta nº 1 ( Dimecres ) L’Olla o Cap Negret

-Ruta nº 2 ( Divendres ) Mascarat Nord o Platja la Solsida

Tots els dimecres i divendres des del 18 de Juny , Julio, Agost de 2014
a les 10h. Nº de Participants per eixida i Guies: 12. Durada: 1.5 hores
aproximadament. El preu de l’activitat serà de 10€ per persona.

El lloguer del material (aletes, màscara i tub) tindrà un cost per persona de 5€.

Punt de partida:

-10.00 – Dimecres (Pàrquing Vila Gadea / Policia Local) – L’Olla o Cap Negret

-10.00 – Divendres (Centre de Bussege Greenwichdiving – Port Luis Campomanes – Marina Greenwich) – Mascarat Nord o Solsida

Més informació sobre l’activitat en el Parc Natural de la Serra Gelada, 629 321 248, i en el Centre de Bussege Greenwichdiving, 96 688
14 57.

Inscripcions i reserves en el Centre de Bussege Greenwichdiving 96 688 14 57

Pin It on Pinterest