Select Page

La teleasistencia domiciliària és un servei que, a través de la línia
telefònica i amb un equip de comunicació situat en el domicili, permet
als beneficiaris, en prémer el botó que porten constantment i sense
molèsties, entrar en contacte verbal ‘mans lliures’, les 24 hores del
dia i els 365 dies de l’any, amb un Centre atès per personal
especialitzat, per a donar resposta adequada a la crisi presentada.
Aquest servei, que va dirigit a persones majors de 70 anys o menors
d’aquesta edat amb discapacitat, els possibilita tenir la seguretat que,
davant una crisi d’angoixa, solitud, caigudes, emergències sanitàries o
accidents domèstics, puguen contactar de forma immediata amb un Centre
d’Atenció que solucionarà de forma immediata el risc esdevingut.

D’altra
banda, des del centre d’atenció es contacta periòdicament amb els
usuaris a fi de fer un seguiment permanente.es un servei és gratuït,
subjecte a un límit d’ingressos familiars, oferit per la Diputació
Provincial d’Alacant, prestat actualment per Creu Roja, tot açò en
coordinació amb els Serveis Socials Municipals.

Enguany, i com a
novetat, el servei de Teleasistencia s’a va poder complementar amb
altres dispositius addicionals que, sens dubte, van a millorar la
seguretat de les persones majors en el domicili. Són dispositius com:
detector de caigudes, detector de gas i foc, dispensador de
medicaments, detector de moviments, localitzador de persones i altres
complements, que contribueixen a la permanència de les persones majors
en el seu domicili i fer més segur el seu entorn més pròxim: el
domicili.

Actualment, a Altea hi ha 125 persones majors titulars
d’aquest servei, al costat de 27 beneficiaris (com a cònjuges, germans, o
uns altres familiars), sent un total de 152 alteans que disposen i
gaudeixen de la Teleasistencia domiciliària.

En aquest sentit,
el regidor de Serveis Socials, Gregorio Alvado, ha ressaltat que “amb
aquest senzill dispositiu, còmode de portar i fàcil d’utilitzar però de
gran utilitat per a les persones majors, es prevenen moltes situacions
d’aïllament, abandó, emergència o passivitat, i principalment es
potencia l’autonomia personal i la permanència de les persones majors en
la seu entonr sociofamiliar més pròxim”.

Aquest servei es
tramita directament en les dependències de Serveis Socials, on els
treballadors socials informaran dels requisits d’accés i documentació a
aportar, si escau.

Pin It on Pinterest