Select Page

Aquest matí s’ha celebrat en Vila Gadea la reunió de la Junta Local de Seguretat Ciutadana, que ha contat amb la participació de l’Alcalde d’Altea, Miguel Ortiz, i del Subdelegat del Govern a Alacant, Alberto Martínez. En la reunió també han estat presentis el regidor de Seguretat Ciutadana, Jaime Sellés, el Cap de la Policia Local d’Altea, Herminioo Navarrès, el Subtenient de la Guàrdia Civil d’Altea, Antonio Pou, i el Capità de la Guàrdia Civil a Calp, Diego Evaristo Sáez. 

Durant la reunió s’han donat a conèixer les xifres de l’índex delictiu, entre les quals destaca l’augment en un 90% de l’efectivitat del treball de les Forces de Seguretat i la disminució dels delictes en més d’un 23%. Aquestes xifres corresponen a la comparativa del període de gener a octubre de 2012, pel que fa a 2011. A pesar d’aquestes xifres positives, des de l’Ajuntament d’Altea, en coordinació amb les diferents Forces de Seguretat, se seguirà treballant per a fomentar la seguretat dels alteans i alteanes i que els delictes continuïn disminuint. De fet, durant la reunió també s’ha posat l’accent en la necessitat d’incidir en la lluita contra el tràfic de drogues a la menuda i contra les accions de gamberrisme rondaire. 
Així mateix, s’ha aprovat el Pla Anual de Seguretat Local de Coordinació Conjunta entre el Lloc Principal de la Guàrdia Civil i el Cos de la Policia Local d’Altea. Aquest acord, que es porta a terme tots els anys, se centra en la col·laboració i coordinació entre els Cossos de la Guàrdia Civil i la Policia Local haurien de basar-se, a més d’en la legislació corresponent, en els següents principis: garantir als ciutadans una resposta policial àgil, ràpida i eficaç; proporcionar una resposta de la màxima sensibilitat, qualitat i eficiència en l’atenció i protecció de les víctimes del delicte, i evitar les actuacions que suposen una innecessària duplicitat d’intervencions; la lleialtat institucional, la col·laboració i la cooperació recíproca; la transmissió mútua de tota la informació rellevant per a la seguretat ciutadana i el normal desenvolupament de la convivència; i la coordinació i col·laboració amb els altres recursos públics implicats en l’atenció a problemàtiques que incideixen de manera directa en la seguretat ciutadana. Tot això, amb l’objectiu de maximitzar els recursos de les Forces de Seguretat, de cara a garantir el benestar i la seguretat dels alteans i alteanes.

Pin It on Pinterest