Select Page

Durant la realització del Catàleg d’Arbres Singulars del terme municipal d’Altea, el tècnic municipal de Medi ambient Francisco Jorro i el biòleg Jaume Xavier Soler, van detectar a la fi de 2011 un grup d’exemplars del falaguera Pteris vittata L., creixent vigorosament en la paret del assut del reg d’Altea la Vella, al costat de la Font del Garroferet. Consultat el botànic Joan Piera Olives, aquest va proposar sol·licitar la declaració de la zona com microreserva de flora, per a això va redactar el preceptiu informe. 
Atès que aquesta espècie està inclosa en el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçada, i en altres catàlegs de flora pel seu especial interès, des de la Regidoria de Medi ambient de l’Ajuntament d’Altea, es va sol·licitar a la Direcció general de Territori i Paisatge de la Conselleria de Medi ambient proposar la zona en la qual es presenta dita falaguera com Microreserva de Flora, proposta l’acceptació de la qual ha estat comunicada a l’Ajuntament d’Altea per a la presentació d’al·legacions o suggeriments referent a això .
Aquesta espècie de falaguera perenne d’extrema raresa, apareix en escasses poblacions a la Comunitat Valenciana i viu al llarg de cursos d’aigua, en vores de sèquies, rierols, i en zones càlides pròximes al litoral. La làmina foliar d’aquesta espècies és molt vistosa i arriba a 1,30m de longitud. El grup d’exemplars localitzat en aquest enclavament presenta un saludable estat i entapissa gran part de assut, per sobre del com desborda una làmina d’aigua en períodes de pluja que manté la població en el seu hàbitat natural. 
Segons declaracions del Regidor de Medi ambient de l’Ajuntament d’Altea del Grup CIPAL, Miguel Ángel Capilla “l’aparició d’aquesta població vulnerable de forma espontània en la llera del Barranc dels Penyes ens ha de fer recapacitar a prop de la gran biodiversitat de la nostra zona i de la seva sensibilitat a l’acció humana. Aquesta proposta de declaració de microreserva de flora acceptada per Conselleria crearà una zona de protecció única en el terme municipal d’Altea, amb mecanismes de conservació per a garantir la supervivència d’aquesta espècie. 
En opinió del catedràtic Joan Piera Olives “la població de Pteris vittata ha depreservada, reduint al màxim els riscos i perills que l’amenacen com la gran energia del salt d’aigua en períodes de pluges torrencials i l’expansió constatada de Rubus ulmifolius (esbarzer), que en plena expansió pot acabar eliminant la població de Pteris vittata L”.

Pin It on Pinterest