Select Page

 En el seu escrit al·lega “tenint en compte l’actual existència en la zona d’una protecció jurídica adequada (Zona Humida Catalogada amb el seu Perímetre d’Afecció), així com la falta de crèdit pressupostari específic, cal informar negativament la proposta de l’Ajuntament d’Altea de declaració pel Consell d’un Parc Natural en el tram del riu Algar i el seu entorn coincident amb tal municipi.
El regidor de Medi Ambient, Santiago Ronda, ha donat a conéixer este informe que va arribar a l’Ajuntament el 31 de maig i que contesta a l’acord plenari del 31 de març, destacant “creiem que així com hi ha altres espais d’altres rius que sí que tenen la protecció de Parc Natural, no entenem la postura de la Conselleria que ens  diga que amb la ja declarada Zona Humida està ben protegit el riu, la Conselleria amb açò es deslliga d’acceptar les competències que són seues quan una zona és declarada Parc Natural”.
L’alcalde, Andrés Ripoll, ha recordat a tots que amb esta protecció “ha sigut amb la que es va poder acceptar el PAI R-S11 de Ponts de l’Algar pel que la protecció no és tanta a més que hem comprovat un dada curiosa ja que tant l’informe tècnic i la contestació de la Conselleria es van realitzar immediatament després de les eleccions municipals, el 24 de maig, eixa rapidesa denota certa intencionalitat per la celeritat tan inusual a respondre”.
Ripoll ha avançat que després de la constitució de la nova corporació el 11 de juny “haurem de reiniciar el procés de sol·licitud d’eixe acord plenari a més de reclamar que s’incorpore una dotació econòmica a este fi en pròxims pressupostos de la Generalitat”. El mateix informe de la Conselleria indica que “ha de tindre’s en compte que la gestió d’un Parc Natural requerix una disponibilitat pressupostària, en mitjans econòmics i mitjans personals per a habilitar el corresponent mecanisme de gestió, que no existix en els pressupostos de la Generalitat de 2011”.

Pin It on Pinterest