Select Page

El Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana ha presentat la convocatòria a les ajudes a la promoció de l’ús del valencià en empreses, comerços i indústries. L’objecte de la subvenció són les activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2011.
El regidor de Comerç, Miquel Zaragoza, ha indicat que “els beneficiaris seran empreses de caràcter privat, tant físiques com jurídiques, comerços i indústries de la Comunitat Valenciana que estiguen legalment constituïdes”. Així mateix, ha remarcat “les activitats que se subvencionen són: la retolació, exclusivament en valencià, de l’interior i exterior de les dependències i els vehicles de l’empresa; la denominació dels productes o l’etiquetatge d’aquests; l’ús, exclusivament del valencià en la documentació administrativa, tècnica, informàtica, i en l’edició de guies i catàlegs de l’empresa, així com pàgines web”.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el 7 d’abril del 2011 i per a informar-se s’han de dirigir a l’oficina AFIC de l’Ajuntament d’Altea, al C/ Costanera Pont de Moncau, 29 o al telèfon 96 584 57 89.
Redacció  

Pin It on Pinterest