Select Page

L’Ajuntament informa del procediment a seguir per a presentar davant la Generalitat la sol·licitud d’ajudes a la solvència i endeutament.

Maria A. Laviós, regidora de Foment de l’Ocupació, informa a l’empresariat local de l’existència d’estes ajudes, tramitades directament per la Generalitat Valenciana.

El Pla Resistir Plus és un paquet d’ajudes directes de la Línia COVID de l’Estat dirigides a persones autònomes i empreses que tenen com a objectiu reforçar la seua solvència i contribuir a reduir el seu endeutament.

Es tracta d’unes ajudes amb caràcter finalista i es concediran de forma directa. La dotació total d’estes ajudes ascendeix a 647.081.980 euros.

“La pandèmia ha suposat que molts professionals ho estiguen passant malament, arribant a incórrer en deutes a les quals no poden fer front. Gràcies a estes ajudes es contribuirà a millorar la situació de molts alteans i alteanes “, ha comentat Laviós.

Poden beneficiar-se les empreses, professionals i entitats no financeres que hagen realitzat durant 2019 i 2020 alguna activitat econòmica no financera i continuïn en el seu exercici en el moment de la sol·licitud.

Seran subvencionables les quantitats que es destinen a satisfer el deute amb proveïdors, creditors financers i no financers, així com els costos fixos pendents de pagament, meritats entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Per a les empreses i professionals que apliquen el règim d’estimació directa en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, serà requisit imprescindible que el volum d’operacions anual declarat en l’Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent en 2020 haja caigut més d’un 30% respecte al 2019 i tinguen un volum de despeses subvencionables de al menys, 4.000 euros.

El tràmit, presentat davant la Generalitat Valenciana, consta de dos passos:

  1. Sol·licitud de cita prèvia
  2. Presentació de sol·licitud en el termini assignat a la cita.

El termini per a sol·licitar cita prèvia finalitza el 20 d’agost de 2021, i es realitza en l’Auxiliar de Tramitació de la Generalitat:

https://www.tramita.gva.es/cttattatr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SUGUS_CITA_AUTONOMOS&vesion=3&idioma=es&idProcGuc=21938&idCatGuc=PR

Al web de Pla Resistir + està disponible tota la informació actualitzada: guia, preguntes freqüents …: https://plaresistirplus.gva.es/index.html

El detall de procediments de l’tràmit es pot consultar a:

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=21939

Per a la presentació de la sol·licitud és necessària signatura electrònica.

Recordem que a l’OAC, situada a la planta baixa de l’Ajuntament d’Altea, es pot obtenir el certificat digital ACCV, que inclou signatura. Per a això cal sol·licitar cita prèvia en el següent enllaç: https://www.altea.es/es/cita-previa

Pin It on Pinterest