Select Page

En la Comissió de Seguiment es va constatar que gran part de les al·legacions de l’Ajuntament d’Altea s’han corregit en el text


La Comissió de Seguiment del projecte de Rehabilitació Mediambiental de la Façana Costanera del Nucli Urbà d’Altea es va reunir este dilluns a l’Ajuntament. La reunió va congregar al cap de l’Àrea de Projectes i Obres del Ministeri de Medi Ambient, Francisco Valls; la nova cap de Projectes i Obres del Servici Provincial de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i el Mar, María José Martínez; la cap del Servici Provincial de Costes, María Auxiliadora Jordá i l’enginyer tècnic d’Obres Públiques del Servici Provincial, Maximino Llaneza. Junt amb ells es trobava l’alcalde d’Altea, Andrés Ripoll; la regidora d’Urbanisme, Verónica López i representants de tots els grups municipals, PP, Bloc i Cipal amb l’absència de la regidora No Adscrita, Paca Sevila.


L’alcalde va expressar la seua satisfacció per l’arribada dels representants del Ministeri “davant de la nova reestructuració recent de càrrecs ja que ara sabem que la nova cap de Projectes, María José Martínez, serà la persona que dirigirà el projecte del Front Litoral i este fet ens va a facilitar enormement els contactes i les reunions al trobar-se a Alacant i conéixer molt bé les característiques de la nostra costa”. Així mateix, les novetats arreplegades en la reunió les va introduir Francisco Valls ja que va avançar que les al·legacions presentades per part de l’Ajuntament al projecte han sigut majoritàriament assumides. L’alcalde s’ha referit a la proposta municipal sobre carril bici “o els fons de sac en alguns trams de l’actuació que ara després de les al·legacions municipals han sigut corregits, així com la modificació de les baranes per a evitar riscos de caigudes” igual que altres al·legacions “se’n van a anar corregint al llarg de l’execució del projecte com pot ser els tèxtils per als kioskos, etc.”.
Els representants del Ministeri van manifestar en la reunió estar disposats a l’acord i oberts a qualsevol solució “en el moment que l’Ajuntament tinga elaborat el projecte bàsic del pàrquing de “El toll” que ha d’estar convingut -assegura l’alcalde- i pactat perquè no entorpisca l’execució de cap de les dos obres”. El pàrquing és un projecte que ha de desenvolupar l’Ajuntament si bé Costes manifesta la seua disposició a donar l’autorització en tant que este projecte comprén domini marítim.
La reunió es produïx després del coneixement per part del consistori alteà que el projecte de Rehabilitació Mediambiental de la Façana Costanera del Nucli Urbà d’Altea està inclòs en els pressupostos del govern central. Este fet fa que el següent pas siga ja l’inici del procés administratiu de licitació per a contractar les obres.
El Projecte de Rehabilitació Mediambiental de la Façana Costanera del Nucli Urbà d’Altea suposa la substitució de “El toll” i les esculleres al peu de l’actual aparcament per una platja artificial que a més farà les funcions de protecció costanera al mateix temps que generarà un nou espai lúdic i de gaudi públic per al front costaner d’Altea, donant continuïtat a la interacció del Nucli Urbà amb el mar i resolent la problemàtica associada a la presència de la llacuna o Toll, com denomina el projecte, així com regenerant les platges actuals.
Per a adoptar esta solució s’adequa la configuració de l’actual passeig marítim a la configuració del front costaner que es crea amb la nova platja, adaptant el seu traçat i creant nous accessos i adoptant les mesures de seguretat necessàries consistents en la construcció de tres dics per a garantir l’estabilitat de les platges davant dels temporals.
Per tant s’uniformitzarà el passeig marítim amb un mateix tractament al llarg de tota la seua fatxada litoral, minimitzant les barreres arquitectòniques existents i unificant tant el tipus de materials emprats com el mobiliari urbà. 

Pin It on Pinterest