Select Page

Per a facilitar al màxim el compliment de la legislació vigent, la Regidoria d’Agricultura ha posat en marxa una bolsa de cultiu. La finalitat d’esta bolsa és posar en contacte als propietaris dels terrenys abandonats amb persones que desitgen cultivar terres però no les tinguen.


La nova ordenança reguladora, aprovada fa unes setmanes pel Ple, remarca en la necessitat mantindre les parcel·les en bon estat, protegint-les “de focus d’agents perjudicials per als cultius pròxims, entesos estos focus com a restes de cultius en estat d’abandó, així com a la limitació de la vegetació espontània que implique risc d’incendis, difusió de llavors de males herbes o invasió de servituds de pas.”
Esta mesura té una doble finalitat, per un costat evitar el deteriorament dels terrenys, amb les conseqüències que es deriven de l’abandó (contagi de plagues als terrenys fronterissos o ser focus de fem o rates…) I d’altra banda, donar una oportunitat a les persones que volen cultivar terres i no són propietaris.


“Per a formar part de la bossa de cultiu tant els cedents com els demandants de terrenys tan sols hauran de sol·licitar-ho per mitjà d’instància a l’Ajuntament dirigida a la Regidoria d’Agricultura que donarà compte d’això en les reunions periòdiques del Consell Local Agrari”.


La regidora d’agricultura, Carolina Punset, es mostra molt satisfeta amb la publicació d’esta ordenança, ja que “l’especulació urbanística i els baixos preus de les produccions agràries han produït un ràpid abandó de terres en l’últim decenni. Esta nova legislació busca mantindre el nostre paisatge, cosa imprescindible per a un poble eminentment turístic com Altea”.

Pin It on Pinterest