Select Page

Domingo Berenguer: “Esta sentència dóna la raó a la postura defesa pel PP”


El regidor popular Juan Domingo Berenguer ha fet pública la sentència del Jutjat del Contenciós Administratiu Número u d’Alacant referent al recurs interposat per la mercantil Aqualia Gestió Integral de l’Aigua SA contra l’acord plenari de l’Ajuntament d’Altea, de data 28 d’agost del 2008, pel que s’adjudica a la UTE “TYOSA-AVSA” el contracte públic per a la concessió del servici municipal d’abastiment d’aigua i sanejament. Sentència la resolució del qual desestima el recurs per considerar l’adjudicació ajustada a dret.


Segons Berenguer, “esta sentència avala la posició mantinguda pel PP en l’adjudicació del servici”. “La sentència també es fa eco de les reiterades ocasions en què el PP va sol·licitar informació sobre l’expedient i se’ns va denegar. Informació a què el PP tenia dret per formar part de la Mesa de Contractació i que no vam obtindre, per la qual cosa optem per sol·licitar un informe extern que ens permetera valorar les distintes propostes presentes al concurs”, ha afegit el regidor.
Així la Sentència en els Fonaments de Dret indica textualment, “pel que es referix a les actuacions que van precedir a l’Acord objecte d’impugnació, resulta de particular rellevància a l’efecte d’apreciar la motivació de tal Acord, que per part del regidor anteriorment citat, D. Domingo Berenguer, el qual a més era vocal de la Mesa de Contractació, es va intentar diverses vegades l’obtenció d’una major informació amb vista a valorar la idoneïtat de les ofertes presentades ja davant de la no obtenció de tal informació a través de l’Ajuntament, va optar per sol·licitar un informe extern, l’informe elaborat per Altair”. I afig, “cal deixar aclarit que la possibilitat de sol·licitar informes per part de les persones integrants de l’òrgan de contractació no es troba vetada per l’ordenament jurídic ni per la jurisprudència, com tampoc consta tal prohibició en el plec de clàusules administratives”.


“La Sentència arriba a la conclusió que l’oferta proposada per l’Equip de Govern -La presentada per Aqualia- era insuficient i inviable. També establix que l’adjudicada -proposta per PP i BLOC- era la que més beneficiava als interessos dels alteans”, ha declarat Juan Domingo Berenguer. Reproducció textual de la sentència en este punt: “L’informe Altabir es limita a efectuar una revisió de la valoració que realitzen el tècnics municipals respecte de determinats criteris econòmics, sense entrar a valorar la resta de criteris… Criteris del bloc primer: a) Cànon Variable a pagar a l’Ajuntament per les instal·lacions públiques; b) estudi econòmic financer de la concessió i c) proposta tarifa del servici. Arribant a la conclusió que l’oferta d’Aqualia era deficient i inviable”.


Finalment, l’edil popular ha llançat una pregunta a l’aire; no s’haurà alegrat l’Equip de Govern d’esta sentència favorable a l’Ajuntament?, a pesar de constatar que l’adjudicatària era la més beneficiosa per al municipi o és que no volen donar la raó al que en el seu dia va dir el PP?, perquè la data de la sentència és del 12 de maig i no s’ha pronunciat respecte d’això.
 
 

Pin It on Pinterest