Select Page

Els regidors del Grup Municipal del Bloc-Verds de l’Ajuntament d’Altea, Baltasar Ripoll i Pepa Narbó, s’oposen frontalment a la pretensió d’Altea Futura, urbanitzadora del PAI Los Puentes del Algar, de rebre una compensació econòmica per la no execució d’eixe projecte. El 2007, Altea Futura va pagar a l’Ajuntament més de 7,5 milions d’euros com un avançament pels drets d’urbanització. El 17 de març de 2010, l’adjudicatària ha presentat un escrit a l’Ajuntament on demana 14 milions d’euros en compensació pels perjudicis que la paralització d’este PAI li ha ocasionat.


El Bloc d’Altea s’oposa frontalment a que l’Ajuntament pague un sol euro a la promotora ja que el PAI Los Puentes del Algar és il·legal i nul de ple dret des de l’inici de la seua tramitació, per ser contrari a la legislació ambiental, que protegix les zones humides, i per haver sigut adjudicat al Grup Ballester sense la publicitat i concurrència obligades. Era un acord entre amics per a aconseguir un gran benefici amb la reclassificació de sòl i amb una adjudicació que no complia les exigències de la llei de contractes de les administracions públiques.


L’agent urbanitzador era perfectament conscient d’estes irregularitats i il·legalitats que afectaven el projecte, perquè des de la seua exposició pública el Bloc d’Altea les va denunciar, en les al·legacions i recursos presentats davant de l’Ajuntament i la Conselleria i, posteriorment, davant dels tribunals de justícia. Si Altea Futura  va seguir amb el projecte és responsabilitat seua.  A mé, el Bloc considera que l’empresa també és corresponsable de les il·legalitats comeses, perquè van ser els seus tècnics els que van redactar un projecte ambientalment insostenible, i els seus advocats els que el van tramitar d’una manera aprofitada i il·legal, en un cas clar d’especulació urbanística.


El Bloc d’Altea vol denunciar que el PP i el PSOE van ser els qui van aprovar inicialment este projecte, a pesar de la irreparable destrucció de paisatge que comportava. Si irresponsable va ser el govern del PP que va cobrar més de 7 milions d’euros a compte dels drets d’urbanització d’este PAI –diners gastats en obres supèrflues durant la campanya electoral-, no ha sigut millor el govern actual del PSOE-CIPAL, que durant tres anys ha sigut incapaç d’enterrar este projecte i d’arribar a un acord amb l’urbanitzador.


Finalment, Baltasar Ripoll i Pepa Narbó insistixen que el Bloc mantindrà la lluita jurídica contra l’especulació urbanística i la destrucció dels valors ambientals en el nostre terme municipal. Els regidors aposten per la paralització definitiva del PAI i la protecció del riu Algar d’agressions futures. Per això, si cal, emprendran les accions legals necessàries perquè no es pague ni un cèntim a l’empresa. Els alteans i les alteanes no són responsables de les irregularitats comeses en este procés. Si finalment els tribunals de justícia donen la raó al Bloc i anul·len els tràmits ja aprovats i impedixen la urbanització del riu Algar, Altea Futura només podrà demanar perdó a la ciutadania d’Altea per haver intentat arrassar la seua horta.

Pin It on Pinterest