Select Page

El Ple acorda sol·licitar una parada del TRAM en el Planet


Onze van ser els punts de l’Ordre del Dia aprovats en el Ple del dia d’ahir la duració del qual va ser de quasi 6 hores, entre els que van destacar l’aprovació per unanimitat de la proposta d’assignar el nom de l’escriptora Carmelina Sánchez-Cutillas a la plaça ubicada junt amb el Portal Nou. Un emblemàtic lloc del municipi, adjacent a la glorieta que Altea té dedicada al iaio de Carmelina Sánchez-Cutillas, el també escriptor Francesc Martínez i Martínez, natural d’Altea. També quedava aprovada la iniciativa de manifestar desacord davant de FGV per l’eliminació de la parada ubicada enfront del Ventorrillo; així com sol·licitar una nova parada a la Partida Planet.
Un altre dels punts que va comptar amb la unanimitat del Ple va ser l’Ordenança Municipal sobre Horts Urbans, en la que es regula l’ús d’estos jardins agrícoles que recentment la regidoria d’Agricultura ha posat en marxa. I també va comptar amb el suport de tots els grups municipals i l’edil no adscrita el dictamen d’Adhesió al Pacte d’Alcaldes. Una iniciativa que fa referència al compromís dels distints ajuntaments que ho subscriuen en matèria del medi ambient. A més la unanimitat també va ser per a l’Ordenança sobre l’Administració Electrònica, en la que s’arrepleguen els drets i deures dels ciutadans i l’administració en la seua relació a través de les noves tecnologies i per a la resolució a les al·legacions a l’Ordenança Municipal per a la tinença d’animals.
A més d’estos punts van eixir avant diverses propostes com la de sol·licitar a la Conselleria de Cultura el compliment dels acords subscrits amb la Federació Valenciana de Societats Musicals. Punt que va suscitar un intens debat entre el Bloc que va ser qui va presentar la moció junt amb el PSOE, i el Grup Municipal Popular per considerar este últim que no era un tema de transcendència per als ciutadans d’Altea al que l’alcalde Andrés Ripoll va respondre, “La música és un fenomen únic, autòcton de la Comunitat Valenciana i per tant representatiu del nostre poble”.
En el punt número 6 l’edil de Cultura i responsable de Palau Altea va exposar el dictamen sobre la situació per la qual està travessant el Circuit Teatral València. Però abans de votar el dictamen de va votar l’esmena a l’esmentada proposta, presentada pel Grup Municipal Popular, en la que es relacionaven totes les mesures adoptades per la Conselleria de Cultura en matèria d’ajudes al sector. Finalment l’esmena del PP va comptar amb 10 vots a favor i 11 abstencions, per la qual cosa no va eixir avant. Quant al dictamen presentat per l’edil de Cultura, va comptar amb 11 vots favorables i 10 abstencions.
En el punt número 8, l’alcalde va fer ús del seu vot de qualitat per a aprovar la desestimació a la sol·licitud d’inici d’expedient preu just formulada per Autoservici de la Construcció. Punt en què l’edil d’urbanisme explicava, “es tracta de regular un conveni firmat per l’Ajuntament i Autoservici de la Construcció a l’abril del 2004”. Conveni pel qual, la citada mercantil va cedir terreny per a l’execució d’un vial. En contraprestació, l’Ajuntament havia de compensar a Autoservici de la Construcció amb terreny en el nou polígon industrial Expoaltea, que encara no ha sigut executat. Sis anys després de la firma del conveni i la cessió del terreny per part d’Autoservici de la Construcció, l’empresa sol·licita a l’Ajuntament que es repare la situació d’incompliment pagant el preu just establit en l’acord.
Segons va detallar l’edil popular, Miguel Ortiz, la quantia econòmica pactada per la cessió de terrenys ascendia a 390.096€. Des del PP Miguel Ortiz proposava resoldre l’acord tornant els metres no utilitzats en l’execució del vial i abonar els usats. Per part de l’Equip de Govern, López indicava que “el que es pretén és depurar conceptes per a valorar el que ocupa i pagar a este senyor; ja que es tracta d’un conveni infestat d’il·legalitats i incumplible”. “No existix per la nostra part intenció de no satisfer els interessos de la mercantil”, afegia l’edil socialista.
Finalment, quedava aprovat amb 11 vots a favor i 10 abstencions el dictamen d’adhesió als 13 punts reivindicatius de la Plataforma per l’Ensenyament Públic.


 

Pin It on Pinterest