Select Page

Durant el passat any 2009, van passar per la Biblioteca Municipal d’Altea la Vella 8.260 usuaris, la qual cosa suposa una mitjana mensual de 688 persones. Una xifra prou més elevada a la del 2008, que va ser de 429 usuaris per mes. Dades que es desprenen de l’informe anual fet públic pel regidor de Cultura, Miquel Zaragoza.


Durant la seua intervenció, l’edil ha recordat que les instal·lacions de la Biblioteca d’Altea la Vella porten un any i mig obertes al públic i ha destacat que en els últims 12 mesos l’increment d’usuaris ha sigut notable. “Destaquen els mesos d’estiu com els que més assistència han tingut i pel que es referix a la distribució per sexes i edats, han sigut les dones adultes les que més han utilitzat els distints servicis que oferix la biblioteca”, ha apuntat el responsable municipal de Cultura.


Quant als distints servicis que oferix la biblioteca, el nombre d’usuaris dels ordinadors d’ús públic ha ascendit a 2.294, sent l’accés a Internet i el correu electrònic les prestacions més sol·licitades. En 2009 es va realitzar un total de 4.116 préstecs, dels que 2.672 corresponien a llibres; 1.289 a DVD; 132 a CD Àudio i 23 a CD Rom. Respecte al préstec de llibres, Zaragoza ha puntualitzat que “la major part dels llibres prestats són en castellà, però és necessari destacar els préstecs en altres llengües, gràcies al nombrós fons de llibres en idiomes estrangers que la biblioteca posseïx, com l’anglés, francés, alemany i holandés”.


Del fons bibliogràfic, Miquel Zaragoza ha revelat que “a 31 de desembre del 2009 la Biblioteca d’Altea la Vella disposava d’un fons catalogat de més de 5.000 exemplars. Durant el 2009 el fons bibliogràfic es va incrementar en 2.296 nous materials, entre ells llibres, DVDs, CDs d’àudio i CD Rom.


Finalment, l’edil socialista hi ha assenyalat que “la biblioteca ha realitzat nombroses activitats per a difondre els servicis que oferix i per a fomentar l’hàbit a la lectura; més de 15 activitats destinades als alumnes dels col·legis d’Altea la Vella i l’Olla i també al públic en general. A més de col·laborar amb activitats organitzades des de distints departaments municipals i centres educatius”.

Pin It on Pinterest