Select Page

En la vesprada d’ahir, el saló d’actes del Centre Social va albergar les segones Jornades de Portes Obertes organitzades per Urbanisme a fi de la revisió del Pla General d’Ordenació Urbana, vigent des de 1982. En les mateixes es va tractar el tema de la dinàmica urbanística i territorial del municipi; demandes i expectatives, així com l’anàlisi del desenvolupament urbanístic d’Altea.
En el transcurs d’esta segona cita va intervindre Rosario Verjón, redactora de la Revisió, qui va posar en relleu els treballs que s’estan realitzant previs a la revisió, entre ells els diferents estudis que s’estan elaborant per a arribar a la redacció del document d’inici d’esta revisió del PGOU.
A més, va prendre la paraula Gaspar Benito de GFK, grup redactor de l’estudi de mobilitat urbana qui va exposar les necessitats del municipi per a poder tindre un bon desenvolupament i una bona execució de la mobilitat urbana com per exemple quins són els millors recorreguts o quines són les infraestructures necessàries perquè Altea estiga ben intercomunicada amb altres zones.
Jusep Ivars, representant de la Universitat d’Alacant i de la Conselleria va realitzar aportacions quant a la demanda d’infraestructures. I d’infraestructures va parlar també Miguel Ángel Carreres, representant de la Direcció General d’Obres Públiques de la Conselleria.
“Esperem que estes jornades cobrisquen les necessitats dels veïns i les distintes aportacions servisquen per al document d’inici previ a la revisió del PGOU”, comentava l’edil d’Urbanisme, Verónica López.
Verònica López avançava que la tercera i última de les jornades de portes obertes es durà a terme previsiblement el pròxim mes de novembre. La regidora socialista recordava que “estes jornades són un tràmit no obligatori, però que per a nosaltres era molt interessant conéixer a priori les necessitats arquitectòniques i infraestructurals dels veïns i amb elles poder elaborar un bon document que marque les directrius bàsiques per a eixe futur nou PGOE”
“L’Equip de Govern pretén per a Altea un urbanisme contingut. L’operació de revisió és una operació de bisturí, perquè realment el que caldrà fer amb el sòl vacant que queda és ordenar-lo d’una manera sostenible i d’acord amb el futur desenvolupament avanç del municipi”, puntualitzava la responsable d’àrea.
Verónica López invitava una vegada més als alteans a participar en la iniciativa i apuntava que en la pàgina web de l’Ajuntament, www.ayuntamientoaltea.Es , hi ha una enquesta perquè els veïns puguen reflectir les seues necessitats a nivell urbanístic i d’infraestructures.

Pin It on Pinterest