Select Page

El Ple guarda un minut de silenci per la defunció de l’escriptora vinculada a Altea Carmelina Sánchez-Cutillas


Llarga i intensa va resultar la Sessió Plenària de l’Ajuntament en el dia d’ahir. Un Ple que s’iniciava a les 10:00 h i concloïa passades les 16:15 h, però que aconseguia tancar els comptes del 2007 i aprovar els pressupostos de l’any en curs amb els vots favorables dels edils que conformen els grups municipals del PSOE, CIPAL i Bloc. Tots ells van coincidir en qualificar el Pressupost del 2009 com «ajustat» i «auster», d’acord amb la realitat econòmica del moment. Per contra el PP i Paca Sevila, que des d’ahir ja no forma part del grup nacionalista i passa a ser regidora independent, no van votar a favor dels pressupostos per considerar-los «antisocials» i «irresponsables» respectivament.Onze punts componien l’Ordre del Dia, sent la liquidació de comptes del 2007 i el Pressupost de l’any en curs els que van generar un major debat. Quant a la liquidació del 2007, el Regidor d’Hisenda va reconèixer que els números eren «roïns», si més no, la seua afirmació estava avalada per un resultat negatiu de quasi 9 milions d’euros i un Romanent Negatiu de Tresoreria de 13 milions i mig d’euros. «Sobre la base d’aquests números, evidentment roïns, en l’informe d’Intervenció hi ha un punt en el qual es recomanen una sèrie de mesures urgents que cal prendre per a reconduir i sanejar la delicada situació econòmica de l’Ajuntament; entre les quals es troba l’elaboració d’un Pla Econòmic-Financer», explicava Eloy Hidalgo.
Després de les dades exposades pel regidor d’Hisenda donava inici el torn d’intervencions dels diferents Grups Municipals. Per a Paca Sevila, «la conclusió a la qual s’arriba després de la lectura de l’informe de Tresoreria és que tenim un Ajuntament col·lapsat econòmicament, la solució passa per aplicar una rigorosa disciplina econòmica». Sevila s’abstenia en la votació per a tancar el Compte General del 2007. Des de les files del PP, Miguel Ortiz culpava a l’actual Equip de Govern de les xifres, mentre que el Regidor d’Hisenda recordava que el seu Equip va accedir al Govern al mes de juny, havent d’assumir els deutes pendents i assenyalava a l’exalcalde com l’únic culpable de les xifres negatives. Un debat de culpabilitats que va acabar amb l’aprovació dels comptes per 11 vots a favor procedents de PSOE, CIPAL i BLOC, 9 vots en contra del PP i l’abstenció de Paca Sevila.
El següent punt era l’aprovació del Pressupost 2009. Un Pressupost, que com va avançar dimecres passat l’edil d’Hisenda, ascendeix a quasi 26 milions d’euros, dels quals 9,5 milions es destinaran al pagament de personal i 11 milions a la despesa corrent. Una vegada més Eloy Hidalgo qualificava els pressupostos d’ajustats a la realitat i austers, «en els que s’ha reduït la despesa sense que afecte a la prestació de serveis».
Paca Sevila, edil no adscrita, justificava la seua abstenció en la votació indicant, «no s’ha aplicat ni rigor, ni disciplina, ni responsabilitat política en l’elaboració dels pressupostos, com recomanava l’informe d’Intervenció, però sí que es tendeix a l’augment dels impostos. Són uns pressupostos irresponsables perquè segueixen destinant 100 milions de les antigues pessetes per a mantenir els 12 regidors alliberats i personal d’assessorament. L’única partida que no baixa és la de personal, crec que és un despropòsit».
Per contra, des del Bloc, el seu nou Portaveu, Baltasar Ripoll, explicava el motiu que ha dut al seu grup a votar a favor dels pressupostos; «el Bloc pensa que el Pressupost del 2009 és un primer pas per a avançar. És un pressupost més realista que els anteriors i està beneït pel pla d’Inversió Local del Govern Central. El meu grup ha acceptat l’actual proposta però assumim la vigilància perquè es complisca la garantia de serveis als ciutadans».
Des de les files del PP, foren tres els edils que van intervindre en aquest punt, Domingo Berenguer, Vanesa Romero i Mª Pepa Rostoll, però tots van coincidir a assenyalar els pressupostos com «antisocials» i «insolidaris». Berenguer va deixar sobre la taula una sèrie de preguntes retòriques en les quals la paraula austeritat –utilitzada per l’edil d’Hisenda per a qualificar els pressupostos- era el denominador comú; com per exemple és austeritat augmentar els impostos als alteans? o és austeritat i suport a les famílies alteanes reduir les partides socials i augmentar la de personal?.
Com a responsable també del Govern, Carolina Punset de CIPAL, apuntava, «al nostre grup ens sembla que aquest pressupost aposta per l’estabilitat pressupostària. Totes les àrees hem patit una retallada, posant una especial cura en no danyar la qualitat dels serveis. Per tot açò votarem a favor».
Des d’Hisenda, Eloy Hidalgo plantava cara a les crítiques al pressupost assenyalant, «estem en un moment dur i som plenament conscients. Em sembla una lleugeresa la forma que alguns grups polítics estan tractant el tema. És un pressupost auster, però a pesar d’ells dediquem més recursos a determinats serveis que els que dedicava l’anterior Govern. Per exemple, en el servei d’Atenció a Domicili, o en el manteniment de les infraestructures escolars, entre uns altres. És un pressupost ajustat però que prepara l’administració de cara al futur i respon a les necessitats de la gent».
A més de la liquidació del Compte del 2007 i l’aprovació del Pressupost del 2009, quedaven aprovades altres qüestions d’interés general com la suspensió de llicències en el nucli d’Altea la Vella para la redacció de l’un PERI; la declaració d’urgència de l’expropiació de terrenys necessària per a l’ampliació d’instal·lacions en el CP Altea la Vella; la modificació del Pla Parcial del Sector RS-7 Carbonera i submissió a informació pública – i una proposta del Grup Popular sobre la retolació en les obres del Fons d’Inversió Local; entre uns altres.

 

Pin It on Pinterest