Select Page

Anna Lanuza: “el departament d´Igualtat és molt més que un organitzador d´activitats”.

La regidora d’Igualtat, Anna Lanuza, vol que la ciutadania conega i faci ús dels nombrosos recursos que el departament té a la seua disposició. Per això, en col·laboració amb el personal que atén esta àrea municipal, ha decidit explicar a alteanes i alteans l’ampli treball que es du a terme en diferents àmbits, com poden ser el de la sensibilització i la promoció de la igualtat o la lluita contra el maltractament, entre d’altres.

En paraules de l’edil, “al departament d’Igualtat no només treballem en l’organització d’actes commemoratius per celebrar el 8 de març, Dia Internacional de la Dona o el 25N, Dia Internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones; sinó que es fa moltíssima feina que la gent desconeix. Un desconeixement que porta aparellat el fet que la població no faça ús dels recursos que té a la seua disposició a l’administració local, en este cas la d’Altea”.

I com explica Lanuza, “el departament d’Igualtat, és l’encarregat de programar, organitzar i coordinar les activitats de l’Ajuntament dirigides a la sensibilització i promoció de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. De la mateixa manera, treballa des de les polítiques d’igualtat per lluitar contra una violència que naix de la desigualtat”. I què fem per complir estes comeses? Interrogació que queda resolta amb l’enumeració d’algunes de les tasques diàries del departament municipal d’Igualtat com el disseny i l’impuls d’accions formatives, sensibilitzadores i preventives per a la igualtat de gènere, mitjançant el desenvolupament de procediments i eines que permeten identificar situacions de desigualtat i fomentar actituds de rebuig a estes conductes; assessorament a la ciutadania sobre la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria d’igualtat entre dones i homes; atenció personalitzada a dones sobre recursos, serveis i formació existents en matèria d’igualtat i prevenció de la violència masclista; informació i assessorament a dones per a la creació d’empreses i assessorament soci laboral; foment de la participació i dinamització de l’associacionisme femení, impulsant accions i activitats de promoció de l’apoderament de les dones; assessorament d’empreses o entitats en l’elaboració i la implantació de plans d’igualtat; avaluació dels plans d’igualtat presentats per a l’obtenció del visat i l’assessorament tècnic i formació sobre polítiques d’igualtat per incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques públiques locals.

A més de tot este treball, la responsable municipal d’Igualtat informa que actualment “estem treballant a l’agenda 8M; seguim treballant per la continuïtat del projecte Ludoteca 2024, per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral de les famílies i impulsar la incorporació de la dona al mercat laboral; ens trobem planificant els punts violetes i arcs de Sant Martí per a les properes festes del municipi; estem sol·licitant i gestionant les diferents subvencions en matèria d’igualtat d’oportunitats i prevenció de la violència masclista dels diferents organismes públics; col·laborant amb els centres educatius del municipi d’Altea en matèria d’igualtat i de prevenció de la violència de gènere mitjançant xerrades, exposicions i tallers; assessorem els diferents departaments municipals en matèria d’igualtat, revisant l’ús del llenguatge inclusiu a tots els documents oficials; així com en l’elaboració d’informes d’impacte de gènere de totes les ordenances i els reglaments municipals; s’està treballant en la posada en marxa de la taula de seguiment de violència de gènere d’Altea i en l’aprovació del seu reglament i continuem amb el procés de redacció de l’ordenança municipal de l’abolició de la prostitució i tracta de persones amb finalitats explotació sexual”.

A tot això se suma la continuïtat als tallers de formació en igualtat adreçats als homes del municipi i el suport a la creació de l’associació Homes per la Igualtat d’Altea.

Com a novetat, Igualtat llança la campanya “Dotze causes per la igualtat”. Una campanya que pretén promoure la igualtat i la prevenció sobre totes les formes de violència cap a les dones i on cada mes de l’any es treballarà una temàtica. Per exemple, este gener s’està abordant l’ús del llenguatge inclusiu, amb col·laboracions d’expertes en la matèria. Febrer estarà dedicat a la dona i la xiqueta a la ciència; a més que, amb motiu del “Dia dels Enamorats”, es parlarà de l’amor des d’un enfocament divers, desmitificant l’amor romàntic.

I per concloure, l’edil ha anunciat que Ràdio Altea incorporarà a la seua escaleta, ben aviat, el programa “Altea és veu de dona”; un espai on es parlarà de feminisme i escoltarà la veu de les dones d’Altea.

Anna Lanuza no ha volgut deixar passar l’oportunitat de recordar una vegada més que els serveis i recursos municipals estan a disposició de totes les persones d’Altea.

Contactes:

Agent d’Igualtat, Natividad García Llinares, agentigualtat@altea.es

tlf: 965841300, Ext. 1372

Promotora d’Igualtat, Maite Martínez Noguerón,

igualtat@altea.es

Centre Social d’Altea, horari d’atenció presencial de dilluns a divendres de 8:30h a 14:00 h.

Pin It on Pinterest