Select Page

La versió final del Pla General Estructural d’Altea ha sigut aprovada per a la seua exposició pública durant un termini de 45 dies. Així s’ha ratificat en el ple ordinari del mes d’octubre de l’Ajuntament d’Altea celebrat aquesta vesprada, amb vot a favor de tots els grups polítics menys el Partit Popular. Passat el període d’exposició, si no fora necessària cap nova modificació, el Pla General s’emportaria al següent ple, per a la seua aprovació provisional i portar-lo a Conselleria per a la seua aprovació definitiva.

Tal com ha explicat el regidor d’Urbanisme, Jose Orozco, a l’agost del 2019 el Pla General d’Altea se sotmetia a Avaluació Ambiental Territorial i Estratègica, després de l’acord plenari. Aquesta avaluació era emesa el 29 d’octubre del 2020, obligant a prendre una sèrie de determinacions i canvis en el planejament. Aquests canvis s’han realitzat donant com a resultat el text exposat hui en el ple municipal.

“Els alteans i alteanes estem d’enhorabona, perquè ja tenim la versió final del pla general. Un pla que suma diferents sensibilitats, i que està fet de i per la ciutadania. Aquest pla marcarà el futur del nostre poble, no sols a nivell urbanístic, sinó econòmic i social, que ordena el territori donant-li valor, valor natural, cultural i paisatgístic; que projecta assentaments urbans compactes, resilients i sostenibles”, ha comentat l’edil d’Urbanisme.

“El document d’inici d’aquest pla és de 2009, han passat per ell tots els partits polítics, tots han aportat idees de diferent manera i jo pensava que era un pla de tots, però hui veiem com el PP el vota en contra. Aprovar un PG és molt difícil, han d’aprovar-se per totes les administracions, passar pels tècnics, els polítics, però ja és ací i és molt important, per la qual cosa hem reglat, protegit. Si som el que som és pel que queda del nostre poble, i per això hem de protegir-lo i tirar avant aquest document”, ha remarcat l’alcalde d’Altea, Jaume Llinares.

Canvis respecte a la versió de 2019

Els canvis respecte a la versió de 2019 per a resoldre les determinacions de la DATE, tal com ha remarcat el regidor d’Urbanisme, estan avalats per les reunions amb les diferents Conselleries, on verbalment s’han acordat les diferents solucions.

En primer lloc, en el sector de nou desenvolupament Cap Blanc que la DATE ho considerava no viable per inundabilitat i per l’obligació d’un retranqueig de 500 metres per la no conurbació amb Alfàs, al no poder resoldre el problema del barranc perquè està en Alfàs es va acordar amb Conselleria fer una franja d’amortiguació de 50 metres per a donar eixida a les aigües de la mar, i que servisca de barrera per a separar-se de Alfàs

La segona determinació important era de PATIVEL, relacionada amb el Barranc dels Arcs i l’afecció de 50 metres a cada marge com a corredor ecològic. Això afectava el sector Carbonera i no tenia sentit com a corredor per haver-hi un vial de la carretera que va de la rotonda de la carretera a la del tennis. Pel que s’ha marcat una afecció de 100 metres per a solucionar-ho.

Una altra de les determinacions importants és que segons la  DATE, Altea no pot absorbir més habitatges en No Urbanitzable Comú per la colmatació de l’horta, és a dir, els habitatges no vinculats a explotació agrària o ramadera que van des de l’autopista cap a la mar. Després d’un minuciós estudi s’ha demostrat que queden només 29 parcel·les de més de 10.000 metres quadrats No urbanitzable Comú i s’han proposat dues mesures.

La primera suposa fer una transitòria de 5 anys perquè es puga demanar llicència per a adaptar-se a la determinació, però també per a salvaguardar drets dels propietaris; i la segona habilitar en aqueix sòl que es puga vincular l’habitatge a explotació agrària o ramadera com en el sòl protegit.

Aquesta modificació inclou la prohibició de la ramaderia intensiva a Altea ja que ha d’estar a més de 1.000 metres de qualsevol ús residencial i aqueixes condicions no es compleixen en la localitat.

S’ha afegit el catàleg de cases protegides i s’ha habilitat l’exempció de Declaració d’Interés Comunitari sempre que es recupere el seu valor arquitectònic per usos terciaris un hotelers.

Una altra mesura important és la relimitació del sol Industrial de Expoaltea (194.000 metres) on es deixa fora i es protegeix el tossal o la pineda que està més pegat a la gasolinera i on es prohibeix l’ús industrial i terciari en aqueixa banda, quedant-se amb els diferents dotacionals de cementeri, tanatori i ecoparc i, l’altra banda, on està el sòl de l’antiga cooperativa, es queda tot l’ús industrial.

“Malgrat aquesta relimitació, Expoaltea i també Montahud, són els sectors més viables segons l’estudi econòmic realitzat per l’Ajuntament”, ha comentat el regidor d’Urbanisme, Jose Orozco.

Finalment, respecte a les zones verds de parc públic, que s’estableix 5 m² per habitant, la DATE indicava que faltaven 220.000 m² de xarxa primària de zona verda. “Això ocorre perquè no es consideren zones verdes les urbanitzacions de la serra, però és una cosa injusta, i consultem amb el servei territorial d’urbanisme la possibilitat d’incorporar un terç dels m² de l’àrea recreativa de la serra avalats per una figura jurídica que són 58.000 metres; que juntament amb Santa Bàrbara(48.000), Pontet (25.000) i Cap Blanc (90.000) donen l’estàndard demandat”, ha finalitzat l’edil.

Comunitats Energètiques Locals

El ple ha donat també el vistiplau a l’inici de l’expedient per a la licitació de l’aprofitament energètic de dues cobertes de titularitat municipal, la del Centre Social i la del Centre Cultural d’Altea la Vella, dirigits a Comunitats Energètiques o Associacions d’Autoconsum sense ànim de lucre. “D’aquesta manera, els veïns i veïnes que es troben en un radi d’un quilòmetre, després de l’ampliació del Govern Central en 500 metres més, podran consumir energia verda i de proximitat, complint amb l’Agenda 2030, les polítiques de transició energètica i el suport a iniciatives socials que es realitza des de l’Ajuntament d’Altea”, ha explicat el regidor d’Urbanisme, Jose Orozco.

Amb aquesta iniciativa, el Consistori rebrà com a mínim un 10% de la producció de l’energia de les instal·lacions i s’ajudarà a descentralitzar i democratitzar l’energia, a més de fer un nou pas cap a transició energètica. “Des de l’Ajuntament volem impulsar aquest model perquè és un model participatiu i democràtic, on la ciutadania, les empreses i comerços poden col·laborar a generar una energia que es consumeix a millors preus, amb menys perdudes i fomentant l’economia circular”, ha conclòs José Orozco.

Registre de programes d’actuació urbanística

El Consistori comptarà a partir d’ara amb un registre de programes d’actuació, d’agrupacions urbanístiques i entitats urbanístiques col·laboradores, un instrument públic de caràcter informatiu. “Fins ara no havíem tingut cap necessitat, però des de la modificació del text de la LOTUP els ajuntaments estan obligats a crear i tindre un registre de programes d’actuació, que són els programes de desenvolupament dels sectors; un registre d’agrupacions d’interés urbanístic, que són els propietaris que s’uneixen per a impulsar una programació; i el registre d’entitats urbanístiques col·laboradores com puga ser l’entitat de conservació de la Mallà”, ha comentat l’edil d’Urbanisme, José Orozco.

A més de l’aprovació d’aquest registre, que ha sigut per unanimitat, s’ha donat el vistiplau en el mateix punt a l’agrupació MaryMontaña II. “Aquesta agrupació ha instat la programació del PAI, per això han d’estar dins d’aquest registre, i ara mateixa estan tramitant el planejament respectant les determinacions del Pla General que estem tramitant”, ha explicat Orozco.

Modificació pressupostària

El Consistori realitzarà una amortització anticipada del préstec que manté amb Caixa Altea per a pagar el deute de la Cooperativa. En total es destinaran 505.000 euros. “L’objectiu d’aquest Ajuntament és finalitzar la legislatura amb el mínim deute possible i no dependre d’altres entitats per a la gestió dels recursos de tots els alteans i alteanes. Per això, és important, en la mesura que siga possible realitzar aquestes modificacions de crèdit i amortitzar deute”, ha comentat l’edil d’Hisenda durant la seua intervenció.

A més, dins d’aquesta àrea s’ha aprovat també una modificació pressupostària de 273.147,12 euros per al Consorci Tractament de Residus, per a sufragar l’aportació extraordinària sol·licitada en la junta de setembre del Consorci que ascendeix a 298.330’47€.

 

Pin It on Pinterest