Select Page

Es tracta d’una subvenció de 114.781,35 € del LABORA-SERVEF als quals s’afig una aportació municipal de 66.729,07€

L’Ajuntament contractarà sis persones desocupades gràcies al Programa Operatiu del Fons Social Europeu. Tècnic d’arxius, personal gestor de xarxes socials i comunicació, personal auxiliar de turisme, dos llocs de personal auxiliar administratiu, conserge-subaltern d’edificis i instal·lacions són els perfils de les persones desocupades majors de 30 anys, que l’Ajuntament d’Altea contractarà mitjançant el programa EXPLUS. Així ho ha donat a conéixer Maria A. Laviós, regidora de Foment de l’Ocupació.

Segons els detalls aportats per l’edil de Foment d’Ocupació, a les persones finalment seleccionades se’ls oferiran contractes de 12 mesos, duració prevista en el present exercici per al programa EXPLUS 2022. Es contractarà sis persones desocupades majors de 30 anys inscrites en Labora com a demandants d’ocupació amb els perfils de formació, professionals i ocupacions sol·licitades. “Aquesta subvenció té com a objecte millorar la seua ocupabilitat i afavorir la seua inserció laboral”, recalcava Maria A. Laviós.

Per a la plaça de tècnic d’arxius és necessari tindre un títol universitari d’arxivística, biblioteconomia o de documentació; per a la plaça de personal gestor de xarxes socials i comunicació és necessari posseir un cicle superior de gestor de xarxes socials, màrqueting digital, disseny gràfic o d’informàtica. L’auxiliar de turisme haurà de tindre la titulació de cicle superior en turisme o equivalent; per a les dues places de personal auxiliar administratiu és necessari disposar d’un cicle superior administratiu o equivalent, i per a la plaça de conserge-subaltern d’edificis i instal·lacions s’ha de gaudir del títol d’ESO o equivalent.

Aquestes ajudes del Fons Social Europeu, estan concedides per la Generalitat Valenciana per a la contractació per part dels Ajuntaments de persones desocupades majors de 30 anys que figuren inscrites com a demandants d’ocupació en els Espais Labora de la Generalitat Valenciana.

Respecte a l’oferta, Laviós ha avançat que s’ha tramitat en Labora i recalca la importància de comprovar mitjançant el tràmit d’autoentrevista que la fitxa de demandant està actualitzada per a poder participar en la preselecció, que serà realitzada per Labora en els pròxims dies.

“És important que les persones interessades en aquestes ofertes d’ocupació, revisen i actualitzen el seu perfil professional mitjançant l’opció autoentrevista de la seua fitxa en Punt Labora” ha emfatitzat la responsable municipal de Foment de l’Ocupació. Punt Labora: https://puntlabora.gva.es/puntlabora

 

Pin It on Pinterest