Select Page

Els artistes que vulguen exposar i vendre la seua obra a la via pública durant el període estival tenen fins al 20 de maig per cursar la petició a l’Ajuntament d’Altea; així ho ha donat a conèixer l’edil de Comerç, Miguel de la Hoz.

De la Hoz ha explicat que esta sol·licitud es podrà realitzar de forma presencial o telemàtica al registre general d’entrada de l’Ajuntament omplint una instància per tal efecte que es pot descarregar en la seu electrònica de l’Ajuntament. A esta instància se sumarà una fotocòpia del DNI o NIE; una foto a color mida carnet; el currículum de l’artista i el dossier de l’activitat a desenvolupar; fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil; fotocòpia de titulacions, certificats o diplomes si es posseeixen i per a les especialitats de caricatura, retrat i pintura s’aportaran dues mostres originals de mida màxima de 60x40cm.

L’edil ha recordat que les activitats artístiques s’han de fer in situ i la iniciativa està oberta a qualsevol manifestació artística produïda a la via pública pel sol·licitant; sent objecte de destinació pintors, músics -excepte grups de percussió, i batucada- manyagues i mags, entre d’altres.

El període màxim per al qual s’ha de sol·licitar l’ocupació de la via pública és el comprès entre el 16 de juny i el 15 de setembre.

Una vegada conclòs el període de presentació de sol·licituds, des del Consistori es durà a terme una baremació entre tots els interessats, atenent a criteris de qualitat artística i idoneïtat.

I finalment, realitzada la valoració, s’atorgarà un espai determinat a cada participant admès i se’l comunicarà.

 

Pin It on Pinterest