Select Page

El termini de sol·licitud d’aquests ajuts conclou el 27 de maig.

L’edil de Turisme de l’Ajuntament d’Altea, Xelo González, informa d’un nou paquet d’ajudes al sector turístic llançat per Turisme Comunitat Valenciana, el muntant del qual puja a 6 milions d’euros.

“La convocatòria, que compta amb dos programes diferents, subvencionarà per una banda projectes de posicionament i màrqueting de producte turístic i per altra banda els esdeveniments musicals, gastronòmics i esportius”; explica González.

Per impulsar el posicionament i el màrqueting de producte turístic de les empreses, al qual es destinen 4 milions d’euros, només es poden presentar empreses turístiques inscrites al Registre de Turisme Comunitat Valenciana, tant els establiments d’allotjament turístic com les agències de viatges i empreses de turisme actiu. També es poden presentar els establiments de restauració inscrits al Registre de Turisme CV, així com les empreses que estiguen adherides al programa CreaTurisme o que disposen el distintiu ‘Compromís Qualitat Turística’ en el marc del programa Sicted CV.

Cada sol·licitant podrà presentar un únic projecte relatiu a un o diversos dels àmbits següents: promoció i publicitat, comercialització i posada al mercat de productes o serveis turístics experiencials, i sostenibilitat i gamificació.

La intensitat de l’ajuda de cada beneficiari podrà assolir el 70 % sobre el cost, fins a un màxim de 90.000 euros. No es contemplen ajudes per a projectes el cost subvencionables dels quals siga inferior a 6.000 euros, a excepció de les empreses adherides a SICTED, CreaTurisme i L’Exquisit Mediterrani, cas en què l’import mínim podrà ser de 3.000 euros.

Més informació i sol·licitud de subvenció del Programa 1, Impuls al posicionament de les empreses i el màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=2500

El segon dels programes d’esta convocatòria d’ajudes és el d’impuls a esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals d’impacte turístic, dotat amb 2.040.000 euros.

A este programa es poden acollir les empreses associacions, federacions o fundacions organitzadores d’esdeveniments esportius, gastronòmics i culturals que se celebren durant el 2024 i evidencien el seu impacte en la promoció turística de la Comunitat Valenciana a través de l’atracció de turisme de manera específica. També les empreses i les associacions organitzadores d’esdeveniments musicals amb evidències específiques d’atracció turística cap a la Comunitat Valenciana el 2024, i que estiguen adherides al programa Mediterranew Musix.

Com amb el programa 1, cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, des d’activitats musicals, campionats, proves i concentracions esportives, a més d’activitats culturals o vinculades a la gastronomia, les festes d’interès turístic o les arts escèniques.

Les ajudes d’este programa aniran destinades exclusivament a finançar la promoció i difusió de l’esdeveniment subvencionat als mercats nacionals i internacionals, amb l’objectiu que tinga capacitat d’atracció del turisme.

La subvenció de cada beneficiari podrà assolir el 60% sobre el cost, fins a un màxim de 90.000 euros, no contemplant-se ajudes per a esdeveniments que tinguen un cost subvencionable inferior a 10.000 euros.

Més informació i sol·licituds al Programa 2, Impuls a esdeveniments musicals, esportius, gastronòmics i culturals d’impacte turístic a https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17968

Com a responsable municipal de Turisme, Xelo González anima les empreses i entitats alteanes que complisquen amb els paràmetres de la convocatòria a sol·licitar estes ajudes. El període de sol·licitud dels les ajudes conclou el proper 27 de maig.

 

Pin It on Pinterest