Select Page

L’Ajuntament d’Altea comunica que demà 6 fins al 20 de juliol comença el termini per presentar les sol·licituds per al segon repartiment de les ajudes del Pla Parèntesi, és a dir, tenen quinze dies naturals per presentar la documentació i la sol·licitud. L’extracte de les Bases es pot consultar a l’enllaç:  http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/06/29_120/2021_007703.pdf

“Des de l’equip de treball de l’Ajuntament, format per Hisenda, Cultura, Esports, Comerç, Foment de l’Ocupació i Turisme, s’ha treballat per a facilitar la presentació de les sol·licituds i demanar la documentació mínima exigible tal com marca la Llei de Subvencions”; explica la regidora de Foment de l’Ocupació, Mari Laviós.

Les sol·licituds sols es podran tramitar des de demà per la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea https://altea.sedelectronica.es/info.1  on apareixerà com a tràmit destacat, amb el nom: “Ajudes Parèntesis II Altea Segon Repartiment” i allí trobaran tota la informació i instruccions.

El tràmit sols es pot fer de forma telemàtica amb signatura digital, emplenant el qüestionari digital “Sol·licitud Annex IV (2on termini)”. Els únics documents que s’han de descarregar seran: Annex V Compte Justificatiu de despeses i el Model de Representació de Firma Digital, en cas de ser necessari.

Requisits:

 • Empresariat autònom o microempreses amb un màxim de 10 persones ocupades.
 • Activitat exercida en locals dins del terme municipal d’Altea o, si no tenen local afecte a l’activitat, que tinguen el domicili fiscal a Altea.
 • Empreses d’alta en activitats que apareguen en el llistat de CNAE de l’annex II de les bases i no hagen estat beneficiàries en el primer repartiment o que exerceixen activitats que han estat especialment afectades per la pandèmia i les mesures de protecció front a la malaltia i puguen acreditar una reducció mínima del 20% dels seus nivells d’activitat en comparació amb les dades de l’exercici anterior.

La regidora ha apuntat que és important tenir preparada tota la documentació a presentar, perquè del contrari, el tràmit digital no els deixarà completar la tramitació de l’ajuda. Els documents són:

 • Documentació identificativa: CIF, NIF, NIE.
 • Acreditació del número de compte bancari.
 • Certificació / acreditació de la Seguretat Social de les persones ocupades a data 31/12/2020.
 • Certificació censal de l’Agència Tributària d’alta d’activitat, epígraf fiscal i domicili fiscal.
 • Documentació fiscal a on conste el resum anual de la facturació dels exercicis 2019 i 2020.
 • Informe de vida laboral de l’empresa (CCC) i de les persones autònomes (representant, col·laboradores, societàries)
 • Certificació d’alta com a persones autònomes emesa per la seguretat social.
 • Annex V Compte Justificatiu de despeses corrents suportades i pagades des d’abril del 2020 fins al 25 de març de 2021, i la corresponent acreditació documental.

“Des de l’equip de treball anem a fer tot el possible per tal que estes ajudes una vegada finalitzat el termini de presentació, arriben tan prompte com es puga, sabem que són molt necessàries”, ha puntualitzat Laviós. Per a qualsevol dubte, poden dirigir-se a la regidoria de Comerç o l’ADL.

Pin It on Pinterest