Select Page

L’Ajuntament aprova la cessió d’espai perquè el Servei Valencià d’Ocupació i Foment implante a Altea un programa pilot

L’Ajuntament en Ple ha aprovat, en el matí de hui i per unanimitat, la cessió d’ús d’espai municipal perquè el Servei Valencià d’Ocupació i Foment implante a Altea un espai Labora. Un projecte de la regidoria de Foment de l’Ocupació que té per objecte minimitzar la necessitat de desplaçament a altres municipis per a la realització de gestions en matèria d’Ocupació.

Com ha explicat en el ple l’edil d’àrea, Maria A. Laviós, “este projecte consistent en la implantació d’un programa pilot en matèria d’orientació laboral per a l’ocupació, de caràcter comarcal i dut a terme i gestionat per l’organisme autonòmic competent en la matèria”.

L’espai objecte de cessió per a la ubicació d’este nou servei d’orientació Labora és propietat municipal i està ubicat al carrer Zubeldía. Es tracta d’un local comercial a l’edifici Estació que l’Ajuntament està aprofitant de forma provisional com a espai d’emmagatzematge de diversos departaments i serveis municipals. “Les avaluacions prèvies i visites tècniques a l’espai per part de la Direcció General han resultat positives, atès que la configuració i disseny del local reuneix les condicions necessàries per als usos previstos. L’adaptació i reformes necessàries es consideren de poca importància i serien assumides íntegrament per l’Administració Autonòmica i té per objectiu implementar este interessant programa pilot a la major brevetat”. Segons recull l’expedient dut a Ple.

“Vista la situació actual del mercat de treball fortament afectat per la conjuntura generada per la situació de pandèmia, procedeix la realització d’actuacions dirigides a aconseguir la inserció laboral i professional de les persones desocupades i també a donar-los alternatives conduents a millorar la seua capacitat d’adaptació als canvis del mercat laboral local i les perspectives de futur professional i laboral de la ciutadania”; ha apuntat la responsable municipal de Foment de l’Ocupació, que ha afegit que, “la cessió d’ús d’este espai municipal per a la ubicació d’un punt Labora és una de les principals accions encaminades a la inserció laboral perquè va a afavorir la millora dels serveis oferts a la ciutadania en matèria d’ocupació, formació per a l’ocupació i orientació laboral”.

Un altre dels punts destacats de la sessió plenària ha sigut el referent a l’aprovació, amb els vots favorables de Compromís, PSOE i Ciutadans i l’abstenció de PP, de la rescissió del contracte de concessió de la Piscina Municipal. Un acord a què han arribat l’empresa concessionària Bolo i Baldomero i l’Ajuntament d’Altea; com així anunciara l’edil d’Esports, Pere Barber, fa unes setmanes i que va a permetre que una vegada dutes a terme unes millores, siga el propi Ajuntament el que gestione la instal·lació.

En este punt, l’equip de govern s’ha compromès a agilitar al màxim la reobertura de la piscina, un vegada realitzats els informes tècnics i les millores necessàries que garantisquen la prestació d’un servei en bones condicions.

Pin It on Pinterest