Select Page

La regidoria d’Educació posarà en marxa un programa de reforç escolar dirigit a l’alumnat d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat de la localitat per a este tercer trimestre del curs. Com ha explicat l’edil d’àrea, Vicenta Pérez, “el programa Reforça’t està enfocat a rebre classes de reforç de les assignatures troncals amb l’objectiu de donar resposta a les seues necessitats formatives a l’haver-se vist afectada la seua trajectòria acadèmica per la pandèmia”.

Segons les dades aportades per la responsable municipal d’Educació, la inscripció en Reforça’t és gratuïta i les classes s’impartiran des del 13 d’abril al 18 de juny 2021 en horari de vesprada, amb 2 sessions setmanals per nivell d’una hora de durada . Es podran escollir entre 2 opcions d’horari.

Les places són limitades i la selecció es realitzarà per rigorós ordre d’inscripció en base a les següents directrius:

La sol·licitud s’enviarà per mail a auxeducacio@altea.es  i perquè siga vàlida han de constar les dades següents:

  • Nom i cognoms de l’alumne o alumna
  • Curs i centre docent en el qual està matriculat.
  • Telèfon de contacte.
  • Horari escollit.

Des de l’àrea d’educació, atenent a l’ordre d’inscripció i a la correcta aportació de les dades inicials sol·licitats, es confirmarà la plaça i per assistir a les classes s’haurà de lliurar full de sol·licitud emplenada i signada pels pares o tutors abans de la data de inici de les mateixes.

Els assistents s’han de comprometre a assistir puntualment a les classes programades i 3 faltes d’assistència no justificades implicarà la baixa en el citat curs optant a esta plaça els inscrits i inscrites en el llistat de reserva.

S’aplicaran els protocols de prevenció davant el Covid-19 i la programació quedarà supeditada a l’evolució de la pandèmia.

“Este programa d’activitats està subvencionat per la Conselleria d’Educació en el marc destinat a la realització d’activitats extraescolars dirigides a la població escolar per compensar els efectes negatius del confinament a conseqüència de l’emergència sanitària ocasionada per la Covid-19”, ha assenyalat Vicenta Pérez.

Pin It on Pinterest