Select Page

L’Ajuntament d’Altea comunica que demà 11 de març fins al 25 de març comença el termini per presentar les sol·licituds per a les ajudes del Pla Parèntesi, és a dir, tenen quinze dies naturals per presentar la documentació i la sol·licitud. L’extracte de les Bases es pot consultar a l’enllaç http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2021/03/10_47/2021_002667.pdf

“Des de l’equip de treball de l’Ajuntament, format per Hisenda, Cultura, Esports, Comerç, Foment de l’Ocupació i Turisme, s’ha treballat per a facilitar la presentació de les sol·licituds i demanar la documentació mínima exigible tal com marca la Llei de Subvencions”; explica la regidora de Foment de l’Ocupació, Mari Laviós.

Les sol·licituds sols es podran tramitar des de demà per la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Altea https://altea.sedelectronica.es/info.1  on apareixerà com a tràmit destacat, amb el nom: “Ajudes Parèntesis Altea” i allí trobaran tota la informació i instruccions.

El tràmit sols es pot fer de forma telemàtica amb signatura digital, emplenant el qüestionari digital “Sol·licitud Annex IV Ajudes Parèntesis Altea”. Els únics documents que s’han de descarregar, que es trobaran directament en l’accés a la Seu Electrònica, seran:

 • Annex V Compte Justificatiu de despeses
 • Model de Representació de Firma Digital, en cas de ser necessari.

Requisits:

 • Empresariat autònom o microempreses amb un màxim de 10 persones ocupades.
 • Activitats en locals dins del terme municipal d’Altea o si no tenen local afecte a l’activitat, domicili fiscal a Altea.
 • Activitats que apareguen en el llistat de CNAE de l’annex II de les bases.
 • Presentació de documentació per la Seu Electrònica de l’Ajuntament amb signatura digital.

La regidora ha apuntat que “és important tindre preparada tota la documentació a presentar perquè, en cas contrari, el tràmit digital no els deixarà completar la tramitació de l’ajuda”. Els documents són:

 • Documentació identificativa: CIF, NIF, NIE.
 • Acreditació del número de compte bancari.
 • Certificació / acreditació de la Seguretat Social de les persones ocupades a data 31/12/2020.
 • Certificació censal de l’Agència Tributària d’alta d’activitat, epígraf fiscal i domicili fiscal.
 • Annex V Compte Justificatiu de despeses corrents suportades i pagades des d’abril del 2020, i la corresponent acreditació documental.

“Des de l’equip de treball anem a fer tot el possible per tal que estes ajudes una vegada finalitzat el termini de presentació, arriben tan prompte com es puga, sabem que són molt necessàries”, ha puntualitzat Laviós.

Pin It on Pinterest