Select Page

Començada la nova legislatura (2019-2023), la regidora de Participació Ciutadana, Maria Antonia Laviós, ha recordat a la població que pot intervenir als plenaris, en el torn de precs i preguntes al finalitzar els mateixos, una mesura que es va establir a la passada legislatura per fomentar la participació de la ciutadania.

Aquest dret es reconeix a totes les persones físiques empadronades o que desenvolupen la seua activitat professional en el terme municipal d’Altea i a les associacions inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament d’Altea.

L’edil ha incidit en la importància d’aquestes intervencions per part de la ciutadania: ‘’ja que és una manera de ‘co-governar’, de prendre decisions, de responsabilitat democràtica i de feedback entre la pròpia ciutadania i l’equip de govern’’.

Laviós també ha recordat que: ‘’ja a la passada legislatura es va apostar per celebrar alguns plenaris per la vesprada, per ajudar, precisament, a motivar als veïns i veïnes no sols a que vinguen a fer les seues intervencions, sinó també a que acudisquen a escoltar i veure les sessions plenàries que son obertes per a tothom’’.

Al respecte dels plenaris, en la present legislatura, seguiran celebrant-se l’últim dijous de cada mes, i es podran avançar o retardar amb un marge de 8 dies. L’horari dels plenaris també es manté, tindran lloc a les 10 hores, i cada dos plenaris, el següent es celebrarà en sessió vespertina, a les 17 hores. Així es va aprovar a la sessió plenària extraordinària celebrada el passat divendres, 30 de juny, en la qual es va acordar l’organització municipal.

Les preguntes que es poden formular per part de la ciutadania han de ser concretes, relatives a assumptes de competència municipal i registrades set dies abans de la sessió plenària. La intervenció tindrà una durada màxima de tres minuts i no es permetrà cap expressió desqualificadora, ofensiva ni injúries.

La regidora informava també que es prendran les mesures necessàries per fomentar aquesta participació mitjançant campanyes informatives, la revisió i aprovació definitiva del ROM (Reglament d’Ordenació Municipal) i intentar acurtar la durada de les sessions plenàries.

Pin It on Pinterest