Select Page

El passat divendres 10 de maig de 2019, el regidor d’Infraestructures en funcions, Roque Ferrer, signava, amb l’empresa adjudicatària PAVASAL, el contracte d’execució de les obres de millora i condicionament del camí la Costera Blanca, a la Serra Bèrnia d’Altea, amb accés a través de El Riquet.

Les obres, que es van iniciar al passat 23 de maig, tindran una durada aproximada de 3 mesos, “tot i que l’empresa ha comunicat que es veu capaç de reduir el termini, ja que a l’agost el personal estarà de vacances”; ha assenyalat l’edil.

“S’han iniciat els treballs per la part alta de la Costera Blanca i a partir d’ací s’estan desenvolupant cap avall, per El Riquet fins a la carretera de Callosa”; ha explicat Ferrer, que ha emfatitzat que “el paviment de la part alta s’executarà amb formigó reforçat amb fibres, a causa del pendent superior al 20%, juntament amb el revestiment de les cunetes per transportar l’aigua pluvial que assegurarà una estabilitat i vida útil del paviment durant més temps, mentre que la resta de la via fins a la carretera de Callosa a través de El Riquet es realitzarà amb mescla bituminosa en calent “.

“A més, es completarà la infraestructura amb senyalització horitzontal que serà la marca vial que delimitarà la calçada per on han de circular els vehicles. Senyalització vertical que indicarà la zona amb risc d’incendi, la velocitat màxima i el pendent de la via; així com d’una barrera de seguretat d’acer recobert amb fusta, perimetral al camí en els llocs amb més risc de caiguda”; ha afegit Roc Ferrer.

Finalment, l’edil en funcions d’Infraestructures ha indicat que “el pressupost base de licitació de l’obra ha estat de 480.450.76€, cofinançada al 50% per la Diputació Provincial d’Alacant i l’Ajuntament d’Altea.

Pin It on Pinterest