Select Page

El Consell d’Urbanisme es va reunir el passat dilluns, per catorzena ocasió, per tractar qüestions com la tramitació del Pla General, que ara mateix està en fase de recepció dels informes sectorials pertinents. A partir d’este moment i després d’haver classificat les al·legacions, els tècnics municipals procediran al seu estudi i proposta de contestació.

Orozco va afirmar en el Consell que “la meua intenció es remetre la proposta definitiva a Conselleria abans d’acabar la legislatura”.

També es va donar compte de la situació en què es troba el projecte de Front Litoral. “Ara mateix el Ministeri per a la Transició Ecològica ja té el nostre projecte i està concretant la procedència de l’àrid per tal de poder tancar definitivament el plec de condicions per a la licitació conjunta de l’obra marítima i terrestre”.

Segons la regidora, este és un procés que “s’allarga més del que ens agradaria però és important que cada passa es done sobre segur i sense deixar res a la improvisació”.

Per últim, Orozco va poder explicar el projecte per a la millora de la connexió de l’aparcament del Riu Algar, que té com a objectiu no només incentivar l’ús d’este aparcament de quasi  400 places sinó també dignificar un espai sense cap interés i aprofitar la infraestructura per donar serveis necessaris.

Pin It on Pinterest