Select Page

La gestió d’esta unitat d’execució permetrà una capacitat d’enterrament per cobrir els pròxims 5 anys.

La Comissió Territorial d’Urbanisme aprovava este 27 de novembre la modificació puntual del Pla General impulsada per l’actual equip de govern per a ampliar el sòl dotacional destinat a cementeri. Esta modificació es va iniciar per tal de donar resposta a la necessitat urgent d’obtindre sòl per a enterraments a curt i mitjà termini.

En paraules de la responsable d’Urbanisme, Imma Orozco, qui va assistir abans d’ahir a la sessió de la Comissió Territorial que va tindre lloc a Alacant, “quan vam accedir al govern municipal ens vam trobar amb una situació molt preocupant perquè només hi havia espai d’enterrament per a uns pocs mesos. Eixa qüestió se’ns va traslladar al Departament d’Urbanisme per tal de buscar una solució que donara certa tranquil·litat a la gestió d’un servei que té implicacions de salut pública”.

Sobre la falta de previsió, en eixe sentit la regidora considera “una irresponsabilitat que durant la legislatura anterior no es realitzara cap actuació per donar solució a esta situació. Des del primer moment hem sigut conscients de la problemàtica i hem tingut ben clar que no volíem deixar la mateixa situació amb què ens vam trobar nosaltres a l’accedir al govern”.

Per això, diu, “quan vam tindre clares les possibilitats, vam iniciar esta tramitació per a la qual cosa vam haver de negociar amb el propietari dels terrenys fitants una solució que fóra adequada per a ell -que ja havia cedit un terreny a través d’un conveni en el qual l’Ajuntament no va complir la seua part- i, per descomptat, per a l’interès general”.

Així, a través d’una xicoteta unitat d’execució, Altea obté el sòl dotacional necessari per complir amb el retranqueig que estableix la llei i poder ocupar de manera efectiva tota la part nova del cementeri una volta es gestionen els terrenys. Això, explica Orozco, “ens assegura espai d’enterrament per als pròxims cinc anys, la qual cosa ens permetrà un marge per poder fer realitat el nou cementeri del Montagut”.

Orozco conclou les seues declaracions “agraint al personal tècnic la diligència amb que han tramitat este expedient, conscients de la urgència que els plantejàvem, i, sobretot, la bona voluntat del propietari dels terrenys, el senyor Plant, que, després d’haver vist com el Partit Popular havia incomplit el conveni que havia subscrit amb ell anys enrere, ens va donar l’oportunitat de seure a parlar i arribar a este acord tan beneficiós per al poble d’Altea”.

Pin It on Pinterest