Select Page

Pere Barber: ‘’Intentarem evitar el tancament de la piscina l’1 de desembre i que els usuaris es vegen perjudicats’’.

El passat dimecres, l’empresa concessionària de la gestió de la piscina municipal va anunciar, a través de cartells penjats a les instal·lacions, el tancament de la piscina el pròxim 1 de desembre, de manera unilateral i incomplint el contracte signat amb l’Ajuntament.

Des de la Regidoria d’Esports, el seu responsable, Pere Barber, ha volgut, en primer lloc, traslladar un missatge de tranquil·litat a tots els usuaris de les instal·lacions de la piscina municipal. En segon lloc, ha informat que s’estan portant a terme reunions entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària per tal de donar la millor solució a esta situació i que l’empresa adjudicatària seguisca oferint el servei ‘’perquè el nostre objectiu és garantir la continuïtat del mateix’’.  A més, ha afegit que ‘’no és la primera vegada que des de l’empresa concessionària anuncien el tancament del servei i des de la nostra part sempre ens hem mostrat dialogants i amb voluntat de donar una solució als problemes que ens han plantejat’’.

Pere Barber ha explicat que ‘’la piscina rep cada any una subvenció a any vençut, és a dir, enguany cobraran la referent a
l’any 2017. El que succeeix és que eixa subvenció està bloquejada per criteris dels tècnics municipals en la matèria, i és el que estem tractant de solucionar’’.

Sobre les crítiques que d’este assumpte ha fet el Partit Popular, Pere Barber ha manifestat que ‘’el PP treu pit i critica ara una
situació de la que és coresponsable, gràcies al plec de condicions que van fer l’any 2013 estan fent perdre a esta empresa anualment més de 60.000 euros’’.

Finalment, el regidor ha assegurat la continuïtat del servei ‘’passe el que passe’’. I aclaria que ‘’el nostre objectiu
és que l’empresa adjudicatària seguisca amb la gestió de la piscina, però si decidira no continuar oferint el servei, l’Ajuntament l’assumiria temporalment, sempre pensant en el benestar dels usuaris, mentre es prepara un nou i millorat plec de condicions per a la seua gestió. Intentarem que l’1 de desembre el servei de la  piscina municipal continue amb normalitat i si no ho aconseguim,  treballarem per posar-la en funcionament de nou el més ràpid  possible’’.

Pin It on Pinterest