Select Page

La corporació alteana aprovava per unanimitat, en la sessió plenària d’ahir, el pagament a Altea Futura S.A.  de 6.644.223,58 euros per la devolució del cànon ingressat, en el seu moment, per esta mercantil, com a agent urbanitzador del PAI del riu Algar, i acordava el fraccionament d’esta quantitat en catorze quotes anuals de vora 500.000 euros. El cost final màxim de l’operació, amb interessos inclosos, s’apropa als 7 milions d’euros.

El regidor d’Hisenda, Pere Lloret, qualificava este moment com “el punt de més transcendència econòmica de tota la legislatura i un punt d’inflexió per soltar llast i començar a recuperar plenament tota la nostra potencialitat com a gestors de futur”.

Pel que fa a la repercussió que este increment del deute en 7 milions d’euros tindrà en els comptes municipals, Lloret assenyalava que ‘’s’ha arribat al moment decisiu en les millors condicions possibles’’.  El regidor explicava també que “l’alt ritme d’amortització del deute, la contenció en la despesa i el manteniment del nivell d’ingressos, tot i l’ insistència del PP en tots els debats de pressupostos amb mocions per baixar-los, han tingut el resultat esperat:  no ha sigut necessari prendre cap mesura fiscal per absorbir  este increment de 7 milions  del deute, no traspassarem el límit d’endeutament permès, i fins i tot, ens quedaria marge per finançar-nos en cas de necessitat”.

El projecte urbanitzador de “Los Puentes del Algar” va ser qualificada per tots els grups del consistori, a excepció del Partit Popular que el va impulsar, com ‘’l’operació d’especulació urbanística més depredadora, descarada i agressiva concebuda en territori alteà’’.  En juny de 2017, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana declarava extingit el Programa Urbanístic i l’adjudicació de la seua execució i revocava en la seua totalitat una primera sentència que implicava el pagament de 12 milions d’euros, deixant per resoldre la devolució de les quantitats anticipades pel urbanitzador en concepte de cànon que és el que  ara s’acorda en el Ple.

Pin It on Pinterest